Fulltime Accountant

Job title Full-Time Accountant Job Summary The purpose of the position is to support the Planning and Finance Office at VJU. The candidate will be responsible for processing accounting documents, maintenance of accounts, preparation and revision of external and internal financial reports inclusive of budgetary control and tax declaration. Reference No   Application method Open […]

JICA PROJECT ASSISSTANT

TERM OF REFERENCE JICA PROJECT ASSISSTANT Job title JICA PROJECT ASSISSTANT Number 01 Expected date to assume duty July  2024 Work place Vietnam Japan University – My Dinh Campus: Luu Huu Phuoc Road, My Dinh 1 Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi. – Hoa Lac Campus: QGHN04 area, Vietnam National University, Hanoi, Hoa Lac, […]

Deputy Chief of Office

  Chức danh nghề nghiệp: Phó Chánh Văn phòng Đơn vị: Văn phòng Lãnh đạo quản lý trực tiếp: Chánh Văn phòng / Ban Giám hiệu   I. Mô tả công việc 1. Phụ trách IT: Chịu trách nhiệm và quản lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật công nghệ thông tin trong […]

Chuyên viên Hợp tác và Phát triển

  Job title Cooperation and Development Officer Reference No NAC-AAPP-07/2024 Number 01 Expected date to assume duty April, 2024 Work place My Dinh 1, Nam Tu Liem, Hanoi / Hoa Lac, Thach That, Hanoi Vietnam Japan University (VJU) is a new university model in Vietnam, the seventh member university under Vietnam National University-Hanoi (VNU), envisaged […]

Marketing and Student Recruitment Officer

TERM OF REFERENCE MARKETING & STUDENT RECRUITMENT OFFICER     Job title Marketing and Student Recruitment Officer Reference No NAC-AD/02-2024 Number 01 Expected date to assume duty Feb, 2024 Work place My Dinh and Hoa Lac campus, Hanoi Vietnam Japan University (VJU) is a new university model in Vietnam, the seventh member university under Vietnam […]

Chuyên viên quản lý đào tạo bậc sau đại học

MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO BẬC SAU ĐẠI HỌC Yêu cầu về trình độ đào tạo, kinh nghiệm: Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp thạc sĩ, có chuyên môn ở bậc đại học hoặc sau đại học liên quan đến quản lý giáo dục hoặc các chương trình […]

Thông tin đăng tuyển dụng vị trí Quản lý Khoa học, công nghệ

Loại công việc: Toàn thời gian Vị trí tuyển dụng: Quản lý Khoa học, công nghệ Trách nhiệm và nhiệm vụ chính: Tham gia xây dựng và quản lý các hồ sơ Khoa học công nghệ trong Trường Tham gia tìm kiếm các nguồn lực Khoa học công nghệ trong và ngoài nước để thúc đẩy […]