Hội thảo quốc tế từ Đại học Ibaraki: Tích hợp khoa học biến đổi khí hậu để phát triển Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu

Hội thảo quốc tế: Tích hợp khoa học biến đổi khí hậu để phát triển Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu Ủy ban Liên chính phủ Báo cáo đánh giá lần thứ sáu về Biến đổi Khí hậu (IPCC AR6) nhấn mạnh tầm quan trọng của Khả năng Chống chịu với Biến […]

RECAP HỘI THẢO: Kỹ thuật sản xuất theo phương thức hàng đầu Nhật Bản tại Việt Nam – Phối hợp thực hiện cùng Mitani Sangyo & Koganei Seiki

Ngày 2/2/2024 vừa qua, Trường Đại học Việt Nhật phối hợp cùng hai đối tác là Công ty Mitani Sangyo và Công ty Koganei Seiki đã tổ chức thành công Hội thảo đặc biệt lần thứ ba với chủ đề “Kỹ thuật sản xuất theo phương thức hàng đầu Nhật Bản tại Việt Nam”. Sự […]

Hội nghị khoa học Trường Đại học Việt Nhật 2023

Ngày 19/12/2023 vừa qua, Trường Đại học Việt Nhật đã tổ chức thành công Hội nghị khoa học 2023 thu hút sự tham gia của cán bộ giảng viên, sinh viên và học viên thạc sĩ VJU. Hội nghị khoa học năm nay, Trường Đại học Việt Nhật nhận được 13 phần trình bày nghiên […]

Hội nghị Quốc tế GEOTEC HANOI 2023 sắp diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam

Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về địa kỹ thuật để phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, GEOTEC HANOI 2023 (https://geotechn.vn/), sẽ chính thức được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, Việt Nam vào ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2023. Chuỗi Hội thảo quốc […]

“Nghiên cứu thực địa về tính bền vững (quốc tế)” của GPSS được tổ chức với sự hợp tác giữa Đại học Ibaraki và Chương trình Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu và Phát triển tại VJU

Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023, nhóm nghiên cứu gồm 26 người (trong đó bao gồm 13 sinh viên đến từ Đại học Ibaraki cùng 3 cán bộ giảng viên và 7 sinh viên đến từ Chương trình Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển cùng 3 cán bộ giảng viên) đã tiến hành khảo […]