18/02/2024 Mở cổng đăng ký thi HSA và những hướng dẫn chi tiết

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN khuyến nghị thí sinh lập tài khoản dự thi và khai báo đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trước ngày mở cổng đăng ký ca thi. Việc lập tài khoản sớm sẽ hạn chế sai sót thông tin, có thời gian để kiểm tra, chỉnh sửa thông tin […]

Bốn kênh thông tin chính thức tìm hiểu 6 chương trình đào tạo đại học tại Trường Đại học Việt Nhật 2024

1. Website chính thức của Trường Đại học Việt Nhật (https://vju.ac.vn/)  Nhật Bản học: https://vju.ac.vn/chuong-trinh-dai-hoc-nhat-ban-hoc/  Khoa học và Kỹ thuật máy tính: https://vju.ac.vn/chuong-trinh-dai-hoc-khoa-hoc-va-ky…/  Kỹ thuật xây dựng: https://vju.ac.vn/chuong-trinh-dai-hoc-ky-thuat-xay-dung/  Nông nghiệp thông minh và bền vững: https://vju.ac.vn/chuong-trinh-dai-hoc-nong-nghiep-thong…/  Công nghệ thực phẩm và sức khoẻ: https://vju.ac.vn/ky-su-cong-nghe-thuc-pham-suc-khoe/  Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức […]