Tin tức
SEMINAR CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT TIÊN TIẾN: Cơ điện tử, Cơ khí chính xác và Vật liệu thông minh

Ngày 10/3/2023, trường Đại học Việt Nhật và Đại học Osaka đã tổ chức buổi...

Sự kiện

Tháng 03
18

Quốc tế
Chương trình trải nghiệm Trà đạo và Văn hoá Nhật Bản

Thời gian: 10:30 - 16:00

Địa điểm: Nhà khách Đại học Quốc gia Hà Nội, Cơ sở Hòa Lạc

Tháng 03
09

Bài giảng mở
“TƯƠNG LAI CỦA MONOZUKURI – SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC NHẬT BẢN...

Thời gian: 13:00 – 15:00

Địa điểm: Phòng 415, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN

Tháng 02
24

Tháng 02
17

Hội thảo
Hội thảo về Sinh sống và Làm việc tại thành phố Yokohama,...

Thời gian: 13:30 - 15:30

Địa điểm: Phòng 508, Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN, cơ sở Mỹ Đình.

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá