Tin tức
3 NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ TRỞ THÀNH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH VIỆT NHẬT–ĐHQGHN NH 2022/23

Chỉ còn 3 ngày để các bạn thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các chương trình đào...

SINH VIÊN VJU ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI NHẬT BẢN

Tại Hội nghị Sinh viên về Tương lai của Trái đất được tổ chức bởi Nikkei STEAM...

Sự kiện

Tháng 08
18

Bài giảng mở
INTERVIEWING SKILLS

Thời gian: 10:00 - 12:00

Địa điểm: Room 508 - VJU

Tháng 08
02

Bài giảng mở
LUNCH PETIT SEMINAR 02.08.2022

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Room 606 - VJU

Tháng 07
19

Bài giảng mở
HUMAN BEHAVIOUR DURING CHANGING CLIMATES AT MADJEDBEBE

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: R.606 - VJU

Tháng 07
05

Job Fair
LUNCH PETIT SEMINAR 05.07.2022

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Room 606 - VJU

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá