Tin tức
Tuần lễ hội nhập sinh viên đại học khóa VJU2021

Chương trình tuần lễ hội nhập sinh viên 2021 của Trường Đại học Việt Nhật

Hướng dẫn thí sinh nhập học bằng phương thức trực tuyến

Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn nhập học...

Sự kiện

Tháng 12
07

Hội thảo
Mời viết bài và tham dự Hội thảo quốc tế: "Các vấn...

Thời gian: 7-8.12.2021

Địa điểm: Đang cập nhật

Tháng 09
23

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá