Tin tức
Sự kiện

Tháng 12
07

Hội thảo
Mời viết bài và tham dự Hội thảo quốc tế: "Các vấn...

Thời gian: 7-8.12.2021

Địa điểm: Đang cập nhật

Tháng 10
21

Hội thảo
Call for papers: Hội thảo quốc tế Trí tuệ nhân tạo và...

Thời gian: 14:00 - 17:40

Địa điểm: VNU & Online via Zoom meeting

Tháng 09
23

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá