Tin tức
Sự kiện

Tháng 09
22

Hội thảo
Call for papers for The International Conference on CISD 2021

Thời gian: 22.9.2021

Địa điểm: Đang cập nhật

Tháng 07
29

Open Campus
Online Campus Tour to Ibaraki University

Thời gian: 16:30

Địa điểm: Online

Tháng 07
16

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá