Tin tức
Sự kiện

Tháng 11
14

Bài giảng mở
Lunch petit seminar:Natural Language Processing: State of The Art, Current Trends and...

Thời gian: 13:00 - 14:00

Địa điểm: Room 508, Vietnam Japan University, 5th floor, My Dinh campus

Tháng 11
11

Hội thảo
CALL FOR PAPERS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY IN ENVIRONMENT AND AGRICULTURE 2022...

Thời gian: 8:00 - 17:00

Địa điểm: VJU Campus, My Dinh, Nam Tu Liem, Hanoi and Online via Zoom

Tháng 11
09

Bài giảng mở
Lunch petit seminar: Potential alteration of soil extracellular enzyme activity and earthworm...

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Room 413, Vietnam Japan University, 4th floor, My Dinh campus

Tháng 10
26

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá