Tin tức
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ 39 tại Trường Đại học Việt Nhật

Sáng 19/11, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VJU) đã tổ...

Học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh và các thực tập sau tiến sỹ tại ĐHQGHN

Ngày 19/11/2021, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ký Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ban hành...

Sự kiện

Tháng 12
22

Bài giảng mở
Seminar #1: An introduction to the Viet Nam Provincial Governance and Public...

MPP special seminar about PAPI

Thời gian: 9:30-11:30

Địa điểm: Zoom

Tháng 12
07

Hội thảo
Mời viết bài và tham dự Hội thảo quốc tế: Các vấn...

Thời gian: 7-8.12.2021

Địa điểm: ĐHQGHN và Online

Tháng 11
27

Bài giảng mở
Sinh viên Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo với Công...

BCSE seminar

Thời gian: 9:00-11:00

Địa điểm: Zoom

Tháng 10
21

Hội thảo
Call for papers: Hội thảo quốc tế Trí tuệ nhân tạo và...

Thời gian: 14:00 - 17:40

Địa điểm: VNU & Online via Zoom meeting

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá