Tin tức
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG TRỰC TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Trường Đại học Việt Nhật xét tuyển bổ sung cho 3 ngành sau: Khoa học và Kỹ thuật...

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

Xét tuyển bổ sung 03 ngành Kỹ thuật xây dựng, Khoa học và kỹ thuật máy tính, Nông...

Sự kiện

Tháng 09
28

Bài giảng mở
LUNCH PETIT SEMINAR 28.09.2022

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Room 606 - VJU My Dinh

Tháng 09
08

Bài giảng mở
Lunch petit seminar: What do we think when we see a plastic...

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Phòng 606 - VNU VJU

Tháng 08
18

Bài giảng mở
INTERVIEWING SKILLS

Thời gian: 10:00 - 12:00

Địa điểm: Room 508 - VJU

Tháng 08
02

Bài giảng mở
LUNCH PETIT SEMINAR 02.08.2022

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Room 606 - VJU

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá