Tin tức
Sự kiện

Tháng 05
18

Bài giảng mở
LUNCH PETIT SEMINAR 2023 #2

Thời gian: 11:00-12:00

Địa điểm: Trực tuyến (Zoom)

Tháng 04
12

Bài giảng mở
LUNCH PETIT SEMINAR 2023 #1

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Room 606, Vietnam Japan University

Tháng 04
02

Open Campus
Đến hẹn lại lên, VJU OPEN CAMPUS chính thức trở lại

Thời gian: 08:30 - 13:30

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật, Cơ sở Mỹ Đình

Tháng 03
18

Quốc tế
Chương trình trải nghiệm Trà đạo và Văn hoá Nhật Bản

Thời gian: 10:30 - 16:00

Địa điểm: Nhà khách Đại học Quốc gia Hà Nội, Cơ sở Hòa Lạc

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá