Tin tức
NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG - TẠO RA NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN VỮNG CHẮC CHO XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN và Đại học Tokyo – Nhật Bản đã hợp tác...

Sự kiện

Tháng 06
24

Job Fair
Lunch petit seminar 03

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Phòng 606 - Trường ĐH Việt Nhật

Tháng 06
08

Job Fair
LỄ HỘI TANABATA 2022

Thời gian: 10:30 - 11:30

Địa điểm: P.508 - VJU

Tháng 06
07

Job Fair
COMPUTATIONAL NANOMATERIALS DESIGN: FROM BASICS TO ACTUAL APPLICATION

Thời gian: 13:30 - 15:00

Địa điểm: Online via Zoom

Tháng 06
01

Bài giảng mở
COMPUTATIONAL NANOMATERIALS DESIGN: REALIZING SUSTAINABLE HYDROGEN ECONOMY

Thời gian: 13:30 - 15:00

Địa điểm: Online via Zoom

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá