Tin tức
Việc phát triển Trường Đại học Việt Nhật sẽ gắn kết với nhu cầu của thị trường lao động.

Đây là định hướng mà Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Việt...

Trường Đại học Việt Nhật tuyển dụng viên chức Giảng viên, Chuyên viên.

Trường Đại học Việt Nhật tổ chức tuyển dụng viên chức giảng viên, chuyên viên...

Sự kiện

Tháng 01
12

Job Fair
Fast Retailing's Global Leadership Program in Vietnam 2022

Thời gian: 17:30-18:30

Địa điểm: Online via Google Meet

Tháng 12
22

Bài giảng mở
Seminar #1: An introduction to the Viet Nam Provincial Governance and Public...

MPP special seminar about PAPI

Thời gian: 9:30-11:30

Địa điểm: Zoom

Tháng 12
20

Hội nghị
Hội nghị chuyên đề về Khoa học và Công nghệ Môi trường...

Thời gian: 8:00 - 16:30

Địa điểm: Online via Zoom

Tháng 12
17

Hội thảo
Hội thảo đặc biệt về ''Chương trình phục hồi kinh tế của...

Thời gian: 13:30 - 16:00

Địa điểm: Online via Zoom

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá