Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy tại Trường ĐH Việt Nhật năm 2021

| 04/05/2021 | 4112

Trường Đại học Việt Nhật (ĐHVN) ban hành Hướng dẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2021 cụ thể như sau:

1. Đối tượng, điều kiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

1.1 Đối tượng

- Học sinh hệ chuyên thuộc ĐHQGHN;

- Học sinh hệ chuyên các trường trung học phổ thông (THPT) chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Trường ĐHVN phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng (Phụ lục 1);

- Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN;

- Học sinh các trường THPT trên toàn quốc.

1.2 Điều kiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

a) Học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào các ngành đào tạo tại Trường ĐHVN phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;

- Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

- Có điểm trung bình chung học tập từng học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có tổng điểm của 03 bài thi/ môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Toán và Ngữ văn và Ngoại ngữ đạt 18 điểm trở lên (Điểm ngoại ngữ không nhân hệ số, và đạt từ 4.0 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành).

b) Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không phải là 2 trường THPT chuyên của ĐHQGHN) được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào các ngành đào tạo tại Trường ĐHVN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định tại mục a khoản 1.2 của hướng dẫn này và phải là học sinh thuộc trường THPT chuyên có tên trong danh sách các trường được đơn vị dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển (Phụ lục 1).

c) Học sinh các trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào các ngành đào tạo tại Trường ĐHVN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên;

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm trung bình chung học tập từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên.

d) Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào các ngành đào tạo tại Trường ĐHVN phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

* Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

* Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

* Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;

* Có điểm trung bình chung học tập từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từng kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên và có tổng điểm của 03 bài thi/ môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Toán và Ngữ văn và Ngoại ngữ đạt 18 điểm trở lên (Điểm ngoại ngữ không nhân hệ số, và đạt từ 4.0 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành).

2. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Tổng chỉ tiêu: 05. Trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, số lượng thí sinh trúng tuyển không quá 10% chỉ tiêu chung của ngành.

3. Nguyên tắc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

- Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHVN xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu;

- Trường hợp số thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vượt quá số chỉ tiêu đã công bố, Trường ĐHVN sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Ưu tiên 1: Thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

+ Ưu tiên 2: Thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT.

+ Ưu tiên 3: Tổng điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12).

Lưu ý: Đối với thí sinh xét tuyển thẳng sử dụng kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi, môn thi dùng để đăng ký xét tuyển phải nằm trong Danh sách môn đoạt giải học sinh giỏi phù hợp với ngành đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển (Phụ lục 3).

4. Đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

4.1 Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm:

- Đơn đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 2);

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):

+ Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN.

+ Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT.

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật quốc gia.

+ Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

- Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có):

+ Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

+ Cuộc thi tháng chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

- Hai (02) ảnh 4 x 6, chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

- Một (01) bản sao có công chứng Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.

- Một (01) bản sao công chứng CMND hoặc CCCD.

4.2 Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng: 30.000đ/hồ sơ.

4.3 Thời hạn và phương thức nộp hồ sơ xét tuyển thẳng

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 04/05/2021 đến trước 17h00 ngày 20/07/2021.

Phương thức nộp hồ sơ:

- Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển về địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật (phòng 510), Tòa nhà Việt Úc, đường Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội;

- Thí sinh có thể chuyển khoản lệ phí đăng ký xét tuyển theo thông tin dưới đây

Tên ngân hàng:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên chi nhánh:

Chi nhánh Mỹ Đình

Số tài khoản:

26010000816336

Tên chủ tài khoản:

Trường Đại học Việt Nhật

Loại tiền tệ chuyển khoản:

VND

SWIFT Code:

BIDVVNVX

Số tiền được chuyển:

30.000 VND

Nội dung chuyển tiền:

Viết theo cú pháp sau:

(Họ và tên thí sinh) đóng lệ phí xét tuyển CTĐT (Tên chương trình theo quy ước dưới đây)

Nhật Bản học: BJS; Khoa học và Kỹ thuật Máy tính: BCSE

Ví dụ: Nguyễn Ngọc Tâm đóng lệ phí xét tuyển CTĐT BJS

 

5. Thông báo trúng tuyển

Trường ĐHVN dự kiến công bố kết quả xét tuyển trước 17h00 ngày 28/07/2021, thí sinh xem kết quả xét tuyển tại website: http://vju.ac.vn

Xem chi tiết Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy tại Trường ĐH Việt Nhật năm 2021 tại đây

Tải Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Tags:

You may also like