Tương lai nào cho sinh viên MBA

Tuyển sinh | 07/06/2021 | 498

Trong tháng 5 vừa qua, sinh viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh khóa 4 và 5 đã tham gia bài giảng trực tuyến của ông Masami Negishi, Giám đốc INTAGE Vietnam LLC về chủ đề Công việc tương lai cho sinh viên MBA. Sinh viên MBA nên áp dụng kiến thức được học từ nhà trường vào công việc như thế nào? Sinh viên phải cải thiện các kỹ năng gì để thích nghi với công việc trong tương lai?

Trong buổi hội thảo, Tiến sĩ Negishi Masami đã trao đổi về các vấn đề sau:

(1) Xem xét sự phát triển và dự đoán liên quan đến công việc tương lai

(2) Đánh giá những thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống của con người

(3) Đánh giá các thay đổi to lớn do đổi mới công nghệ, công nghệ đột phá và thực tiễn, toàn cầu hóa và tự động hóa

(4) Nhìn nhận giá trị của ‘Giáo dục khai phóng’

Công việc tương lai nào sẽ thay đổi nhiều nhất?

Theo như thảo luận của ông, phương thức làm việc đã thay đổi nhanh chóng kể từ năm 1980. Sự nghiệp và cuộc sống của con người cũng theo đó mà thay đổi. Từ những năm 2020, các nhà tuyển dụng cho phép nhân viên tự định hướng và độc lập. Điều này được hậu thuẫn bởi công nghệ đổi mới, công nghệ đột phá và thực tiễn, toàn cầu hóa và tự động hóa. Internet di động và công nghệ đám mây đã và đang ảnh hưởng đến cách chúng ta làm việc. Trí tuệ nhân tạo, in 3D và các vật liệu tiên tiến vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu, và chúng sẽ thay đổi với một tốc độ chóng mặt. Chúng ta đang ở trong thời đại “khoa học dữ liệu”, trong đó bao gồm Dữ liệu lớn (Big Data) và nhiều yếu tố phức hợp khác. Sự thay đổi sẽ phụ thuộc vào từng ngành nghề. Cùng với kỹ năng quản lý, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để trở thành người lao động của tương lai.

Kỹ năng nào sẽ thay đổi nhiều nhất?

Tiến sĩ Negishi Masami gợi ý rằng để cải thiện kỹ năng và thích ứng với sự thay đổi, sinh viên MBA cần chú trọng phương pháp Tư duy và phương pháp Tư vấn. Giáo dục khai phóng thực sự đóng vai trò trong trường hợp này. Thông qua trải nghiệm và tiếp xúc có chủ đích, giáo dục khai phóng cung cấp cho sinh viên MBA những kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề quan trọng. Ở đây, giáo dục khai phóng tập trung phát triển phương pháp tư duy thay vì đối tượng được tư duy. Với kỹ năng tư duy và kỹ năng làm việc với con người, những người có thể nhìn sự vật từ nhiều khía cạnh, và từ lĩnh vực chuyên môn sâu của mình sẽ cung cấp giá trị lớn hơn cho nhà tuyển dụng.

 

Tags:

You may also like
“Sẽ Trở Lại Việt Nam” - Ấn...

Từ ngày 21 - 27/08/2017, tại Trường Đại học Việt Nhật...

Hiệu trưởng “lì xì” học...

Ngày 16/2, trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên...