Trường ĐH Việt Nhật thông báo kế hoạch đi học tập trung từ 28/2/2022

Đào tạo | 08/02/2022 | 1071

Kính gửi:       Các đơn vị và sinh viên, học viên trong toàn Trường

 

 Thực hiện công văn số 161/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 19/1/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chuẩn bị cho sinh viên học trực tiếp trên lớp từ học kỳ II năm học 2021-2022; Căn cứ tình hình phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hà Nội; Căn cứ kế hoạch học tập và hoạt động của Nhà trường,

 Trường Đại học Việt Nhật thông báo như sau:

1) Từ ngày 14/02 đến 27/02/2022, tất cả học viên cao học và sinh viên đại học các khóa học các học phần do Trường tổ chức giảng dạy bằng hình thức trực tuyến.

2) Từ ngày 28/02/2022 trở đi, tất cả các học viên cao học và sinh viên đại học đi học tập trung tại Trường. Các trường hợp đặc biệt do giảng viên và người học không thể đến Trường vì tác động của dịch Covid-19, đề nghị các chương trình đào tạo lập danh sách báo cáo với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên để tổ chức dạy học bằng hình thức phù hợp: kết hợp giữa dạy trực tiếp và dạy trực tuyến (blended learning) hoặc trực tuyến.

3) Trong trường hợp dịch bệnh có những diễn biến phức tạp ngoài dự kiến và không đảm bảo cho viêc triển khai học tập trung theo kế hoạch trên, Trường sẽ có thông báo kịp thời tới toàn thể các đơn vị trong Trường và người học.

3) Khi đến trường, yêu cầu các đơn vị, cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tất cả người dạy và người học cần được tiêm tối thiểu 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 trước khi đi học tập trung. Trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ, cần báo cáo với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên qua email studentaffairs@st.vju.ac.vn để được hỗ trợ.

Đề nghị các đơn vị và học viên, sinh viên toàn Trường triển khai các nội dung trên.

Trân trọng thông báo./.

Tags:

You may also like
Tin tức
Khám phá