Trường Đại học Việt Nhật tuyển dụng viên chức Giảng viên, Chuyên viên

Tin tức chung | 09/01/2023 | 1276

Trường Đại học Việt Nhật tổ chức tuyển dụng viên chức giảng viên, chuyên viên bằng hình thức xét tuyển theo nội dung như sau:
(Chi tiết xem tại đây)

I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN: 07 giảng viên và 04 chuyên viên trong đó:

1. Giảng viên Khoa Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến: 05

2. Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội liên ngành: 02

3. Chuyên viên Hành chính: 01

4. Chuyên viên Hỗ trợ giảng dạy: 01

5. Chuyên viên Nhân sự: 01

6. Chuyên viên Kế hoạch: 01

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển:

      - Là công dân Việt Nam;

      - Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định), có lý lịch rõ ràng;

      - Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển;

      - Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

      - Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng kí dự tuyển:

      - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

      - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể 
xem tại các Phụ lục đính kèm thông báo tuyển dụng.   

III. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

1.1. Phiếu đăng kí dự tuyển và mẫu Sơ yếu lý lịch kèm theo thông báo này. Chi tiết xem tại đây: Phiếu đăng ký dự tuyểnSơ yếu lý lịch.

1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trên Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên, khai Phiếu đăng ký dự tuyển không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.

2. Thời hạn và thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

2.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10-1-2023 đến 17-02-2023.

2.2. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính (từ 8h đến 17h) các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, tại Văn phòng Trường Đại học Việt Nhật, phòng 605, tầng 6, Trường Đại học Việt Nhật, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Email: hr@vju.ac.vn; Điện thoại: 024 7306 6001 (máy lẻ 6004).

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia xét tuyển, Trường Đại học Việt Nhật không hoàn trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Đại học Việt Nhật được tiến hành theo hình thức xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức chung và đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, trong đó:

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn mỗi ứng viên là 30 phút.

- Nội dung phỏng vấn bao gồm:

+ Kiến thức chung: Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019, các quy định có liên quan và các hiểu biết về Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN.

+ Kiến thức chuyên môn: 
  • Đối với tuyển dụng viên chức có chức danh nghề ghiệp là giảng viên: đánh giá giảng thử về môn học thuộc bộ môn tuyển dụng.
  • Đối với tuyển dụng viên chức có chức danh nghề nghiệp là chuyên viên: kiểm tra đánh giá nghiệp vụ chuyên ngành.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 02.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được công 5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xưng phong, đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2.5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Việt Nhật tại địa chỉ http://vju.ac.vn/vi.

2. Thời gian, địa điểm xét tuyển sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Việt Nhật tại địa chỉ http://vju.ac.vn/vi, đồng thời thông báo trực tiếp tới thí sinh đủ điều kiện theo địa chỉ tại Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức của từng thí sinh.

3. Kết quả xét tuyển sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Việt Nhật tại địa chỉ http://vju.ac.vn/vi, đồng thời thông báo trực tiếp tới thí sinh tham dự xét tuyển theo địa chỉ tại Phiếu đăng kí xét tuyển viên chức của từng thí sinh.

Tags:

You may also like
Trường Đại học Việt Nhật...

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Trường Đại học Việt Nhật phối...

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI...

Xét tuyển bổ sung 03 ngành Kỹ thuật xây dựng, Khoa học và kỹ...

Tin tức
Khám phá