TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT CÙNG 4 NHÀ KHOA HỌC ĐƯỢC VINH DANH TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2022

Nghiên cứu | 08/04/2022 | 1104

Ngày 7/4/2022, ti Hòa Lc, ĐHQGHN đã t chc Hi ngh Khoa hc, Công ngh và Đổi mi sáng to năm 2022. Hi ngh là cơ hi để cng đồng khoa hc ca ĐHQGHN cùng các nhà qun lý trao đổi, chia s kinh nghim, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tham d hi ngh có đại din lãnh đạo y ban Khoa hc Công ngh và Môi trường ca Quc hi, B Khoa hc và Công ngh cùng mt s b, ban, ngành, cơ quan trung ương và Hà Ni, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc trong đó có Trường Đại học Việt Nhật, lãnh đạo phòng/bộ phận khoa học & công nghệ, đại diện nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm/trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN.

Phát biu khai mc hi nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh, với uy tín, vị thế ở trong và ngoài nước cũng như bề dày truyền thống trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, ĐHQGHN xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ nhà khoa học trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, hướng tới có thể cung cấp nguồn nhân lực tri thức cho cả các nước trong khu vực và quốc tế.

Th trưởng B Khoa hc và Công ngh Nguyn Hoàng Giang đánh giá cao Chiến lược phát trin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030. Thứ trưởng nhấn mạnh, ĐHQGHN đã tham gia chủ trì, thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu có tầm vóc, mang giá trị thời đại, giá trị dân tộc và nhân văn lớn, mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Việc gia tăng công bố quốc tế và các sản phẩm KH&CN sẵn sàng chuyển giao, thương mại hóa cũng góp phần nâng cao chất lượng học thuật và vị thế của ĐHQGHN.

Cũng ti hi ngh, Trường Đại hc Vit Nht được vinh danh là 1 trong 3 trường có thành tích KHCN xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2021 và được Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân trao bằng khen.

Bên cnh đó, Trường Đại hc Vit Nht cũng có 04 Nhà khoa hc trong tng s 45 nhà khoa hc có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế được vinh danh tại hội nghị lần này.

  • TS. Vũ Hoàng Linh - Tác giả chính của 05 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc hệ thống Web of Science/Scopus, trong đó có 02 bài báo công bố trên tạp chí thuộc nhóm 01 theo xếp hạng của SCIMAGO
  • TS. Nguyễn Thị An Hằng - Tác giả của 05 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc hệ thống Web of Science/Scopus, trong đó có 01 bài báo công bố trên tạp chí thuộc nhóm 01 theo xếp hạng của SCIMAGO
  • TS. Phạm Tiến Thành - Tác giả của 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng
  • TS. Hoàng Thị Thu Duyến - Tác giả của 02 bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc nhóm 5% tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực tương ứng

(Theo VNU Media)

You may also like
Tin tức
Khám phá