Trải nghiệm của học viên Thạc sĩ Khu vực học (MAS) và sinh viên Chương trình Cử nhân Nhật Bản học (BJS) trong Chương trình Sakura Science Program tại Fukuoka, Nhật Bản.

Đời sống sinh viên | 11/07/2023 | 376

Từ ngày 03/07 đến 09/07 vừa qua, đoàn sinh viên VJU đã tham gia chương trình Sakura Science Program trong chuyến kiến tập tại Viện nghiên cứu đô thị Châu Á của tỉnh Fukuoka tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản). Đoàn tham gia gồm các học viên của Chương trình Thạc sĩ khu vực học (MAS) và sinh viên của Chương trình Cử nhân Nhật Bản học (BJS) của Trường Đại học Việt Nhật.

Tham gia chương trình, sinh viên VJU được học và kiến tập ba chủ đề chính bao gồm: chính sách phát triển kinh tế đô thị, chế độ phúc lợi xã hội và các vấn đề môi trường. Trong chương trình, đoàn đã đến tham quan và giao lưu với các bạn sinh viên Trường Đại học nữ Fukuoka, Trường cao đẳng Nakamura và Trường Đại học Seinan về các nội dung liên quan đến các chủ đề trên. 


Ngoài ra, đoàn còn đến kiến tập tại Nhà máy tái chế nước Fukuoka và trung tâm phát triển hỗ trợ dành cho các Start-up.

Bế mạc chương trình, học viên sinh viên Việt Nam có bài phát biểu về các vấn đề phúc lợi, chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như vấn đề môi trường xử lý rác thải ở Việt Nam và so sánh học hỏi từ Nhật Bản với sự tham dự của các giảng viên Chương trình Nhật Bản học cũng như các chuyên gia JICA của VJU.


 

Tags:

You may also like
Những giá trị xuất sắc bên...

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2019, Trường Đại học Việt Nhật,...

Tin tức
Khám phá