Tiêu dùng có đạo đức đối với phát triển bền vững

| 06/09/2018 | 3481

Ngày mùng 6 tháng 9 năm 2018, tại Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Người tiêu dùng Nhật Bản Teru Fukui có bài giảng đặc biệt về “Ethical Consumption” (Tiêu thụ có tính đạo đức) đối với sự phát triển bền vững của xã hội.


Bài giảng về Tiêu dùng có đạo đức của Bộ trưởng Bộ Người tiêu dùng Nhật Bản Teru Fuikui tại Trường Đại học Việt Nhật

Theo tóm tắt của Bản nghiên cứu tiêu thụ đạo đức, tiêu thụ có tính đạo đức là hành vi tiêu dùng được đặt dưới góc nhìn xem xét tới cộng đồng trong cuộc sống. Qua đó, người tiêu dùng tự mình xem xét các vấn đề có tính xã hội cho chính bản thân mỗi người trong xã hội và tiến hành các hoạt động tiêu thụ dựa trên quan điểm mang lại lợi ích công bằng cho toàn xã hội.

Theo một cách dễ hiểu hơn, một người tiêu dùng thực hiện hành vi tiêu thụ có tính đạo đức khi mua sắm hàng hóa được sản xuất có đạo đức và không có hại cho môi trường hay xã hội. Một ví dụ đơn giản cho hành vi tiêu thụ có tính đạo đức là khi người tiêu dùng từ chối sử dụng sản phẩm được tạo ra từ những doanh nghiệp bóc lột sức lao động của người lao động. 

Các đối tượng trong hệ quy chiếu của tiêu thụ có tính đạo đức bao gồm: Con người (Sản phẩm có hỗ trợ cho người khuyết tật,…), Xã hội (Các sản phẩm mang tính công bằng trong thương mạng,…), Môi trường (Sản phẩm Eco, sản phẩm tái chế, sản phẩm được chứng nhận bảo vệ môi trường,…), Khu vực (Sản xuất địa phương, sản phẩm khu vực bị ảnh hưởng thiên tai,…), Động vật (Sản phẩm không thực hiện thử nghiệm trên động vật,…).

Bộ trưởng Teru Fukui nhấn mạnh rằng “Tiêu thụ có tính đạo đức” cũng được đánh giá là một trong những hành động được cam kết Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, cụ thể hơn được thể hiện trong mục tiêu “Đảm bảo trách nhiệm trong sản xuất và tiêu dùng”. Nội dung “17 mục tiêu để thay đổi thế giới" đã được thống nhất giải quyết đến năm 2030, SDGs đều hướng đến tất cả các nước phát triển và đang phát triển, Với từ khóa tinh thần là "Không bỏ lại bất kỳ ai”, SDGs nhằm mục đích chuyển đổi thành một xã hội bền vững và không còn nghèo đói.


Bộ trưởng Teru Fukui nhấn mạnh, "tiêu dùng có đạo đức" là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững


Sinh viên Trường Đại học Việt Nhật đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Teru Fukui

Theo tóm tắt của Ban nghiên cứu tiêu thụ có tính đạo đức vào tháng 4 năm 2017 tại Nhật Bản, độ nhận thức trong cộng đồng về “Tiêu thụ có tính đạo đức” hay “Tiêu thụ đạo đức” là dưới 10%, tuy nhiên, khảo sát về tiêu thụ đạo đức theo Ban nghiên cứu lại cho thấy  khoảng 30% người tiêu dùng nhận xét “Tiêu dùng có tính đạo đức” có tính cần thiết đối với thời đại sau này.

Các con số thống kế cho thấy sự quan tâm ngày một lớn dành cho “Tiêu thụ có tính đạo đức” đối với sự phát triển bền vững của xã hội, thể hiện ở đặc điểm mặc dù sự hiểu biết về tiêu thụ đạo đức thấp, nhưng người tiêu thụ hiểu được những khái niệm cơ bản và nhận thấy giá trị của hành động này với sự phát triển của xã hội.

Tiêu thụ có tính đạo đức sẽ là nhân tố cân bằng giá trị của ba yếu tố: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính quyền. Nâng cao ý thức của người tiêu dùng về hành vi tiêu dùng sản phẩm hàng ngày, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong sản xuất hàng hóa và phát triển địa phương dưới góc nhìn xem xét nhân quyền và môi trường. 

Tags:

You may also like
Trường Đại học Việt Nhật...

Lễ kí kết nhằm mục tiêu khai thác, phát huy tiềm năng, thế...

Học viên VJU tới thăm các công...

Ngày 18 – 19/6/2017, GS Nguyễn Đình Đức Giám đốc chương...

Cải tiến tới từ những điều...

Ngày 5/11/2017, vượt qua 300 thí sinh tham dự, nhóm 5 bạn học...

Tin tức
Khám phá