Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ công nhận chuẩn đầu ra và chuyển đổi điểm học phần đối với sinh viên khóa VJU2023

Đào tạo | 12/09/2023 | 285

Trường Đại học Việt Nhật thông báo việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ xét công nhận chuẩn đầu ra, xét miễn học, công nhận điểm học phần đối với sinh viên khóa VJU2023 như sau:

1. Chuyển đổi điểm và công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ

1.1 Đối với chương trình đào tạo cử nhân ngành Nhật Bản học

a) Chứng chỉ Tiếng Anh

Sinh viên nộp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương bậc 3 trước ngày 10/10/2023 được xét công nhận chuẩn đầu ra, miễn học phí và chuyển đổi điểm tương đương cho học phần Tiếng Anh B1 (mã học phần: FLF1107), cụ thể: bậc 3 tương đương 9 điểm, bậc 4 trở lên tương đương 10 điểm (theo thang điểm 10).

Sau thời hạn này, chứng chỉ Tiếng Anh chỉ được xét công nhận chuẩn đầu ra (không được miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm) và sinh viên phải đăng ký học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

1.2. Các chương trình đào tạo cử nhân ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính, kỹ sư Nông nghiệp thông minh và Bền vững, kỹ sư Kỹ thuật xây dựng, kỹ sư Công nghệ thực phẩm và Sức khỏe, Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản

- Sinh viên nộp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương bậc 4 trước ngày 10/10/2023 được được xét công nhận chuẩn đầu ra, miễn học phí và chuyển đổi điểm tương đương cho học phần Tiếng Anh B1 (mã học phần: FLF1107), tiếng Anh B2 (mã học phần: FLF1108), cụ thể: bậc 3 tương đương 9 điểm, bậc 4 trở lên tương đương 10 điểm (theo thang điểm 10).

-  Sau thời hạn này, chứng chỉ Tiếng Anh chỉ được xét công nhận chuẩn đầu ra (không được miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm) và sinh viên phải đăng ký học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

2. Lưu ý về chứng chỉ ngoại ngữ

- Danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng ở Phụ lục 1, 2 kèm theo Thông báo này. Các chứng chỉ ngoại ngữ thi online không được công nhận tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ở Phụ lục 2.

- Các chứng chỉ ngoại ngữ phải còn giá trị sử dụng tại thời điểm nộp (không quá 2 năm kể từ ngày thi tính đến ngày nộp chứng chỉ).

3. Thời gian và địa điểm

- Sinh viên nộp bản công chứng của chứng chỉ ngoại ngữ tới chương trình đào tạo phụ trách trước ngày 10/10/2023.

 4. Thông báo về kết quả

- Sau khi thẩm định chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu, Trường Đại học Việt Nhật sẽ ra Quyết định miễn học phí và chuyển đổi điểm tương đương trước ngày 31/12/2023.

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Phòng 510, Cơ sở Mỹ Đình hoặc qua email: phongdaotao@st.vju.ac.vn để được giải đáp

 

 

Chi tiết thông báo và phụ lục kèm theo: XEM TẠI ĐÂY

 

You may also like
SEMINAR CHIA SẺ THÔNG TIN TUYỂN...

Để bắt đầu mùa tuyển sinh năm 2022, chương trình Thạc...

Chủ tịch Tập đoàn SHIMADZU:...

Nhận lời mời của Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật - Furuta...

Tin tức
Khám phá