THÔNG BÁO: Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 tại trường Đại học Việt Nhật

Tuyển sinh | 02/06/2023 | 943

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 tại trường Đại học Việt Nhật

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 như sau

1. Thông tin chung

1.1 Danh mục và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

 

TT

 

Tên ngành/chương trình đào tạo

 

Mã xét tuyển

 

Mã trường

 

Chỉ tiêu

 

Tổ hợp xét tuyển

Tuyển sinh theo ngành

 

1.

 

Nhật Bản học

 

7310613

 

VJU

 

120

A01

D28

D01

D06

D14

D63

D78

D81

 

2.

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

 

7480204

 

VJU

 

150

 

A00

A01

D28

D07

D23

D08

D33

 

3.

 

Kỹ thuật xây dựng

 

7580201

 

VJU

 

30

 

A00

A01

D28

D01

D06

 

 

4.

Kĩ thuật cơ điện tử (Chương trình đào tạo: Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản)

 

7520114

 

VJU

 

60

 

A00

 

A01

D28

 

D07

D23

 

Tuyển sinh theo nhóm ngành

Công nghệ thực phẩm và nông nghiệp*

 

 

 

VJU1

 

 

 

 

 

A00

 

 

 

B00

 

 

 

A01

D28

 

 

 

D01

D06

 

5.

Công nghệ thực phẩm và sức khỏe

 

VJU

 

60

6.

Nông nghiệp thông minh và bền vững

 

VJU

 

30

 

Toàn bộ thông báo tuyển sinh: Chi tiết tại đây

Tags:

You may also like
Tin tức
Khám phá