Kết quả phỏng vấn sát hạch ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức.

Tin tức chung | 01/06/2022 | 216

Ngày 31/5/2022, Ban Kiểm tra sát hạch (Hội đồng Xét tuyển viên chức Trường Đại học Việt Nhật) đã tổ chức phỏng vấn đối với các ứng viên theo quy định.
Trường Đại học Việt Nhật thông báo kết quả phỏng vấn sát hạch ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức như sau:

      1. Tổng số ứng viên được triệu tập phỏng vấn: 04 ứng viên
      2. Số ứng viên có mặt tham dự phỏng vấn: 04 ứng viên
      3. Kết quả cụ thể (Đính kèm thông báo này)

Xem Thông báo chi tiết tại đây.

Tags:

You may also like