Tất tần tật thông tin mới nhất về các chương trình đào tạo bậc đại học tại Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN

Tuyển sinh | 16/05/2023 | 598

Năm 2023, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 450 chỉ tiêu đại học chính quy cho 06 ngành/ chương trình đào tạo với 06 phương thức xét tuyển.

6 Chương trình đào tạo đại học hấp dẫn, thu hút sinh viên nhất năm 2023 tại Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN

1. Chương trình cử nhân Nhật Bản học (BJS)

Chương trình cử nhân Nhật bản học được xây dựng trên cơ sở liên ngành giữa Khoa học xã hội nhân văn với Khoa học tự nhiên và kết hợp giữa các ngành trong Khoa học xã hội nhân văn, nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo nên những chuyên gia Nhật Bản học vừa hiểu biết toàn diện về Nhật Bản, vừa nắm vững kiến thức chuyên sâu về một trong ba lĩnh vực: Luật, Kinh tế - Quản lý và Giảng dạy tiếng Nhật. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có các kỹ năng cần thiết để làm việc tại các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước, Bộ Ngoại giao cũng như làm việc với vai trò giảng viên trong lĩnh vực Nhật Bản học và giảng dạy tiếng Nhật.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 • Chỉ tiêu 2023: 120 sinh viên

 • Mã trường: VJU

 • Mã xét tuyển: 7310613

 • Tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
  A01 (Toán, Lý, Anh), D28 (Toán, Lý, Nhật), D01 (Văn, Toán, Anh), D06 (Văn, Toán, Nhật), D14 (Văn, Sử, Anh), D63 (Văn, Sử, Nhật), D78 (Văn, KHXH, Anh) và D81 (Văn, KHXH, Nhật).

Thông tin chi tiết về chương trình BJS: http://admission.vju.ac.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/tuyen-sinh-dai-hoc-bjs/

2. Chương trình cử nhân Khoa học và kỹ thuật máy tính

Chương trình cử nhân Khoa học và Kỹ thuật Máy tính được xây dựng dựa trên hai triết lý cốt lõi của trường: giáo dục khai phóng và phát triển bền vững, nhằm cung cấp cho người học nền tảng kiến ​​thức vững chắc đồng thời nuôi dưỡng sự sáng tạo và kỹ năng phát triển bản thân và thích ứng với xã hội. Chương trình trang bị cho sinh viên kiến ​​thức chuyên sâu trong các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ phần mềm và công nghệ tài chính. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia/kỹ sư phân tích dữ liệu, phát triển phần mềm, phân tích hệ thống hoặc phân tích tài chính. Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng tiếp tục học lên trình độ sau đại học.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 • Chỉ tiêu 2023 : 150 sinh viên

 • Mã trường: VJU

 • Mã xét tuyển: 7480204

 • Tổ hợp xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
  A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D28 (Toán, Lý, Nhật), D07 (Toán, Hóa, Anh), D23 (Toán Hóa, Nhật), D08 (Toán, Sinh, Anh) và D33 (Toán, Sinh, Nhật)

Thông tin chi tiết về chương trình BCSE: http://admission.vju.ac.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/tuyen-sinh-dai-hoc-bcse/

3. Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng (ECE)

Chương trình kỹ sư Kỹ thuật xây dựng trang bị cho sinh viên kiến ​​thức về kỹ thuật, công nghệ, thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý các dự án cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, sinh viên có thể triển khai nghiên cứu, vận dụng các kiến ​​thức chuyên ngành, liên môn và kỹ năng xã hội để giải quyết các vấn đề mà hệ thống hạ tầng đô thị và khu vực hiện đang gặp phải. 

Chương trình cung cấp các cơ hội nghề nghiệp đa dạng, chẳng hạn như kỹ sư xây dựng, kỹ sư kỹ thuật, kỹ sư xây dựng, thẩm định viên, thanh tra viên và chuyên gia tư vấn, giám sát, kiểm tra và kiểm tra các dự án kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 • Chỉ tiêu 2023 : 30 sinh viên

 • Mã trường: VJU

 • Mã xét tuyển: 7580201

 • Tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
  A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D28 (Toán, Lý, Nhật), D01 (Văn, Toán, Anh) và D06 (Văn, Toán, Nhật)

Thông tin chi tiết về chương trình ECE: http://admission.vju.ac.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/tuyen-sinh-dai-hoc-ece/

 

4. Chương trình Kỹ sư Nông nghiệp thông minh và Bền vững (ESAS)

Chương trình kỹ sư Nông nghiệp thông minh và bền vững hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nông nghiệp trên nền tảng triết lý giáo dục khai phóng, khoa học và kỹ thuật tiên tiến, và phát triển bền vững nhằm phát triển con người theo hướng thực học và thực nghiệp có tầm nhìn rộng mở và khả năng đáp ứng nhanh với sự biến đổi của xã hội. 

Chương trình hứa hẹn đào tạo nguồn nhân lực có những kỹ năng sau: i) am hiểu về khoa học kỹ thuật nông nghiệp, ii) có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và các kỹ thuật tiên tiến khác trong hệ thống sản xuất, iii) có khả năng quản trị chuỗi cung ứng sản xuất nông nghiệp và kỹ năng thương mại quốc tế. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có các kỹ năng cần thiết để trở thành kỹ sư phụ trách kỹ thuật, giám sát trang trại, vận hành sản xuất của hệ thống nông nghiệp công nghệ cao.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 • Chỉ tiêu 2023: 30 sinh viên

 • Mã trường: VJU

 • Mã xét tuyển: VJU1

 • Tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
  A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), A01 (Toán, Lý , Anh), D28 (Toán, Lý, Nhật), D01 (Văn, Toán, Anh) và D06 (Văn, Toán, Nhật)

Thông tin chi tiết về chương trình ESAS: http://admission.vju.ac.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/tuyen-sinh-dai-hoc-esas/

 

5. Chương trình Kỹ sư Công nghệ thực phẩm và sức khỏe (EFTH)

Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện và năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng và vận hành dây chuyền sản xuất, hệ thống bảo quản và phân phối; thực thi các yêu cầu, quy định chung và ứng dụng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản trong quản lý, sản xuất đảm bảo an toàn chất lượng thực phẩm.

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành kỹ sư/ chuyên gia quản lý về thực phẩm, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thực phẩm, điều hành sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn, chất lượng cao trong các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân, nhà nước và nước ngoài.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 • Chỉ tiêu 2023 (dự kiến): 50 sinh viên

 • Mã số trường: VJU

 • Mã xét tuyển: VJU1

 • Tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
  A00 (Toán, Lý, Hoá), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), D01 (Văn, Toán, Anh), D06 (Văn, Toán, Nhật), D28 (Toán, Lý, Nhật)

Thông tin chi tiết về chương trình EFTH: http://admission.vju.ac.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/tuyen-sinh-dai-hoc-efth/

 

6. Chương trình kết hợp kỹ sư và thạc sĩ Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản (EMJM)

Chương trình liên ngành về kỹ thuật tiên tiến giữa Tự động hóa; Công nghệ thông tin và Kỹ thuật cơ khí chính xác. Triết lý “Monozukuri” - sản xuất theo phương thức Nhật Bản - được áp dụng toàn diện, xuyên suốt chương trình.

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành kỹ sư/ chuyên gia thiết kế kỹ thuật, lập trình điều khiển, thi công, vận hành hệ thống máy móc, phần cứng, phần mềm máy tính, sản xuất tự động, chuyên gia tư vấn công nghệ, hoặc học thêm một năm để trở thành thạc sĩ.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 • Chỉ tiêu 2023: 60 sinh viên

 • Mã số trường: VJU

 • Mã số ngành: 7520114

 • Tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
  A01 (Toán, Lý, Anh), D28 (Toán, Lý, Nhật), A00 (Toán, Lý, Hoá), D07 (Toán, Hoá, Anh), D23 (Toán, Hóa, Nhật)

Thông tin chi tiết về chương trình EMJM: http://admission.vju.ac.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/tuyen-sinh-dai-hoc-emjm/

You may also like
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH VIỆT NHẬT...

Vào thứ Năm ngày 14/04/2022 vừa qua, hơn 50 sinh viên chương...

Học bổng thạc sĩ Chính phủ...

Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN là một trong những...

Tin tức
Khám phá