Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Việt Nhật

Tin tức chung | 27/09/2021 | 620

Ngày 27/09/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật đã ra Quyết định số 686/QĐ-ĐHVN về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Việt Nhật; chủ động phối hợp với các đơn vị hữu quan và báo cáo kịp thời các thông tin có liên quan đến tình hình dịch Covid-19 đến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đại học Quốc gia Hà Nội và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 136 /QĐ-ĐHVN ngày 16/3/2020.

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Ông Nguyễn Hoàng Oanh Phó Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Bà Trần Thị Thanh Tú Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
3 Bà Đặng Thanh Tú Chánh Văn phòng Ủy viên thường trực
4 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Ủy viên thường trực
5 Ông Shinichi Ishihara Cố vấn Trưởng Ủy viên
6 Bà Nguyễn Thu Phương Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Ủy viên
7 Bà Nguyễn Thùy Dương Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Ủy viên
8 Bà Hoàng Thị Thu Duyến Phụ trách Phòng Xúc tiến Nghiên cứu, Hợp tác và Phát triển Ủy viên
9 Ông Đinh Quang Hùng Phó Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Ủy viên
10 Bà Nguyễn Hiền Giang Chuyên viên văn phòng Ùy viên

Ấn định danh sách bao gồm 10 người./.

 

Công văn chi tiết có ở đây!

You may also like
Chia sẻ của GS Futura Motoo – Hiệu...

Vào ngày 19/02/2022 vừa qua, Giáo sư Futura Motoo – Hiệu trưởng...

Đại học Việt Nhật và Đại...

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Đại học Việt Nhật (ĐH Việt Nhật)...

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC...

Trường Đại học Việt Nhật chào mừng các thí sinh đã trúng...