Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2021 của Trường ĐH Việt Nhật

Tuyển sinh | 04/08/2021 | 722

Trường ĐH Việt Nhật thông báo về ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2021.

Năm 2021, các phương thức xét tuyển được thực hiện theo ý kiến đề xuất của Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy gồm có Xét hồ sơ năng lực thí sinh (xét hồ sơ và phỏng vấn), Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển theo phương thức khác. Như vậy, Trường Đại học Việt Nhật đã báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội về ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2021 của Trường như sau:

Ngành

Mã ngành

Mã trường

Mã tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT

Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Nhật Bản học

7310613

VJU

A01, D28, D01, D06, D14, D63, D78, D81

20

Tổng điểm 03 bài thi/môn thi từ 18.0 điểm trở lên, điểm thi môn ngoại ngữ (không nhân hệ số) từ 4 điểm trở lên

Khoa học và Kĩ thuật máy tính

7480204

VJU

A00, A01

20

Tổng điểm 03 bài thi/môn thi từ 18.0 điểm trở lên, điểm thi môn ngoại ngữ (không nhân hệ số) từ 4 điểm trở lên

          Trân trọng thông báo./.

Tags:

You may also like