Hướng dẫn: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020

| 01/06/2020 | 7096

Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 769/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/3/2018 và Quyết định số 1468/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 1469/ĐHQGHN-ĐT, ngày 13/3/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phương thức khác vào đại học năm 2020 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội được phê duyệt tại Công văn số 264/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/05/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội,

Trường Đại học Việt Nhật ban hành Hướng dẫn xét tuyển thẳng vào đại học ngành Nhật Bản học năm 2020 cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng

1.1 Đối tượng:

- Học sinh hệ chuyên của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQGHN;

- Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Trường Đại học Việt Nhật phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng (Phụ lục 1);

- Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN;

- Học sinh các trường THPT trên toàn quốc.

1.2 Điều kiện xét tuyển thẳng:

a) Học sinh hệ chuyên của 2 trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào đại học ngành Nhật Bản học phải tốt nghiệp THPT có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

- Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

- Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 8,00 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành.

      b) Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào đại học ngành Nhật Bản học nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh hệ chuyên của 2 trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định tại mục a khoản 1.2 và phải là học sinh thuộc trường THPT chuyên có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển.

       c) Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào đại học ngành Nhật Bản học phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQG;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

- Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 9,0 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành.

      d) Học sinh các trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào đại học ngành Nhật Bản học phải tốt nghiệp TPHT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Là thành viên tham gia cuộc thi tháng chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 8,0 trở lên;

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 8,0 trở lên.

2. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

Tổng chỉ tiêu: 05. Trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, số lượng thí sinh trúng tuyển không quá 10% chỉ tiêu chung của ngành.

3. Nguyên tắc xét tuyển thẳng

- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật xét tuyển thẳng theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu;

- Trường hợp số thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển thẳng vượt quá số chỉ tiêu đã công bố, Trường Đại học Việt Nhật sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Ưu tiên 1: Thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

+ Ưu tiên 2: Thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT.

+ Ưu tiên 3: Tổng điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12).

Lưu ý: Đối với thí sinh xét tuyển thẳng sử dụng kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi, môn thi dùng để đăng ký xét tuyển phải nằm trong Danh sách môn đoạt giải học sinh giỏi phù hợp ngành Nhật Bản học (Phụ lục 3).

4. Đăng ký xét tuyển thẳng

4.1 Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

  • Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm:
  • Đơn đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 2);
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):

+ Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN.

+ Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT.

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật quốc gia.

+ Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

  • Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có):

+ Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

+ Cuộc thi tháng chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

  • Hai (02) ảnh 4 x 6, chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.
  • Bản sao có công chứng Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.

4.2 Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng: 30.000đ/hồ sơ.

4.3 Thời hạn nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển thẳng:

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 01/06/2020 đến trước 17h00 ngày 31/07/2020.

Phương thức nộp hồ sơ:

- Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển về địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật (phòng 510), Tòa nhà Việt Úc, đường Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội;

- Thí sinh có thể chuyển khoản lệ phí đăng ký xét tuyển theo thông tin dưới đây

Tên ngân hàng:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên chi nhánh:

Chi nhánh Tây Hà Nội

Số tài khoản:

26010000816336

Tên chủ tài khoản:

Trường Đại học Việt Nhật

Loại tiền tệ chuyển khoản:

VND

SWIFT Code:

BIDVVNVX

Số tiền được chuyển:

30.000 VND

Nội dung chuyển tiền:

Viết theo cú pháp sau:

(Họ và tên thí sinh) đóng lệ phí tuyển thẳng

Ví dụ: Phạm Châu Giang đóng lệ phí tuyển thẳng

5. Thông báo trúng tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 20/08/2020, Trường Đại học Việt Nhật công bố kết quả xét tuyển thẳng trên website: http://vju.ac.vn.

Xem chi tiết:

TT tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng năm 2020

Tags:

You may also like
Tin tức
Khám phá