HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

Tuyển sinh | 22/07/2022 | 1626

Ngày 21/07/2022, Trường Đại học Việt Nhật (VJU) đã hoàn thành việc nhập danh sách các thí sinh:

1) đã trúng tuyển (không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT) bằng các hình thức:

 • Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế đặc thù của ĐHQGHN
 • Xét kết quả đánh giá năng lực của ĐHQGHN (HSA)
 • Xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với xét kết quả học tập và phỏng vấn,
 • Xét chứng chỉ quốc tế (ACT, SAT, A-level)

2) và trúng tuyển có điều kiện (có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng) bằng các hình thức:

 • Xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn)
 • Xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (kết hợp tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT trên 14)

vào 04 ngành đào tạo của Trường lên Cổng nghiệp vụ Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, tất cả các thí sinh (dù xét tuyển bằng phương thức nào) cũng phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia để được xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Một số lưu ý với thí sinh

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/07/2022 đến 17h00 ngày 20/08/2022.

- Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, lưu ý đặt nguyện vọng 1 vào VJU để sử dụng kết quả xét tuyển của Trường

- Các thí sinh được thông báo trúng tuyển sớm cần đặt nguyện vọng 1 để chắc chắn trúng tuyển.

- Các thí sinh được thông báo trúng tuyển có điều kiện qua các phương thức xét hồ sơ năng lực, xét chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT cần đặt nguyện vọng 1 để chắc chắn trúng tuyển sau khi đạt điều kiện đảm bảo chất lượng như sau:

Xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn (mã phương thức 501, mã tổ hợp xét tuyển J51)

 • tổng điểm của 03 môn thi/bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trong tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng hoặc có tổng điểm 03 môn (Toán và Ngữ văn và Ngoại ngữ) đạt 19,5 điểm trở lên.

Trong đó điểm ngoại ngữ cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

 • điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 6,0 điểm (theo thang điểm 10); hoặc
 • điểm học bạ từng kỳ (6 học kỳ) bậc THPT đạt tối thiểu 7,0 điểm; hoặc
 • sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế quy đổi sang điểm tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành;

Xét chứng chỉ ngoại ngữ (mã phương thức 409, mã tổ hợp xét tuyển J49)

Có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong đó:

 • Nhật Bản học: bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn;
 • Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ thuật xây dựng: bắt buộc có môn Toán

- Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

- Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh như sau:

      Chi tiết thông tin mã ngành, mã phương thức, mã tổ hợp ở bảng dưới:

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Mã tổ hợp xét tuyển

7310613

Nhật Bản học

100

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

A01
D28

D01
D06

D14
D63

D78
D81

401

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức

 Q00

 

 

 

301

Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT (Điều 8)

 J31

 

 

 

303

Xét tuyển thẳng theo Quy định đặc thù và hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN

 J33

 

 

 

501

Xét hồ sơ năng lực thí sinh (xét hồ sơ và phỏng vấn)

 J51

 

 

 

502

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh, tiếng Nhật), kết hợp học bạ THPT và phỏng vấn

 J52

 

 

 

409

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh, tiếng Nhật), kết hợp 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 J49

 

 

 

408

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

 J48

 

 

 

                                                                                                                                                  

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Mã tổ hợp xét tuyển

7480204

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

100

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

A00

A01
D28

D07
D23

D08
D33

401

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức

 Q00

 

 

 

301

Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT (Điều 8)

 J31

 

 

 

303

Xét tuyển thẳng theo Quy định đặc thù và hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN

 J33

 

 

 

501

Xét hồ sơ năng lực thí sinh (xét hồ sơ và phỏng vấn)

 J51

 

 

 

502

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh, tiếng Nhật), kết hợp học bạ THPT và phỏng vấn

 J52

 

 

 

409

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh, tiếng Nhật), kết hợp 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 J49

 

 

 

408

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

 J48

 

 

 

                                                                                                                                                  

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Mã tổ hợp xét tuyển

7620122

Nông nghiệp thông minh và bền vững

100

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

A00

B00

D07
D23

D08
D33

401

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức

 Q00

 

 

 

301

Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT (Điều 8)

 J31

 

 

 

303

Xét tuyển thẳng theo Quy định đặc thù và hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN

 J33

 

 

 

501

Xét hồ sơ năng lực thí sinh (xét hồ sơ và phỏng vấn)

 J51

 

 

 

502

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh, tiếng Nhật), kết hợp học bạ THPT và phỏng vấn

 J52

 

 

 

409

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh, tiếng Nhật), kết hợp 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 J49

 

 

 

408

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

 J48

 

 

 

                                                                                                                                                 

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Mã tổ hợp xét tuyển

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

7580201

Kỹ thuật xây dựng

100

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

A00

A01
D28

D07
D23

 

401

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức

 Q00

 

 

 

301

Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT (Điều 8)

 J31

 

 

 

303

Xét tuyển thẳng theo Quy định đặc thù và hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN

 J33

 

 

 

501

Xét hồ sơ năng lực thí sinh (xét hồ sơ và phỏng vấn)

 J51

 

 

 

502

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh, tiếng Nhật), kết hợp học bạ THPT và phỏng vấn

 J52

 

 

 

409

Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh, tiếng Nhật), kết hợp 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 J49

 

 

 

408

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

 J48

 

 

 

 

Lưu ý: Các thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành đào tạo yêu thích theo một phương thức vẫn có thể tiếp tục đăng ký ngành đào tạo đó theo phương thức tuyển sinh khác trên hệ thống.

 

Chi tiết các bước hướng dẫn đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể xem trong link 

admission@vju.ac.vn (tư vấn)

www.facebook.com/vnu.edu.vn

024 73066001 (5093)

Tags:

You may also like
Tin tức
Khám phá