Hướng dẫn Chương trình Rèn luyện Đoàn viên năm học 2020-2021

Đời sống sinh viên | 29/10/2020 | 2655

Căn cứ Hướng dẫn số 111-HD/TN-ĐHQGHN, ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022;

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQGHN) xây dựng Hướng dẫn Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm học 2020 - 2021.

(Chi tiết xem tại đây)

Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Việt Nhật.

You may also like