Hướng dẫn Chương trình Rèn luyện Đoàn viên năm học 2020-2021

Đời sống sinh viên | 29/10/2020 | 3099

Căn cứ Hướng dẫn số 111-HD/TN-ĐHQGHN, ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022;

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQGHN) xây dựng Hướng dẫn Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm học 2020 - 2021.

(Chi tiết xem tại đây)

Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Việt Nhật.

You may also like
Trường ĐH Việt Nhật thông báo...

Trường Đại học Việt Nhật thông báo kế hoạch đi học...

Cựu học viên VJU giành Giải...

Tại Hội thảo Công nghệ Xanh trong Phát triển bền vững nguồn...

Tin tức
Khám phá