Hướng dẫn Chương trình Rèn luyện Đoàn viên năm học 2020-2021

Đời sống sinh viên | 29/10/2020 | 2858

Căn cứ Hướng dẫn số 111-HD/TN-ĐHQGHN, ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022;

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQGHN) xây dựng Hướng dẫn Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm học 2020 - 2021.

(Chi tiết xem tại đây)

Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Việt Nhật.

You may also like
Ấn tượng về cuộc gặp gỡ...

Đó là một sự kiện rất đặc biệt diễn ra ngày 19/10 vừa...

Phiên họp thứ nhất Hội đồng...

Sáng ngày 25/11/2016, tại Tokyo đã diễn ra phiên họp Hội đồng...

Giải thưởng ĐHQGHN về Khoa học...

Theo P.V - VNUMedia: Ngày 23/12/2021, tại Nhà Điều hành Đại...