Hướng dẫn Sinh hoạt cho Đoàn theo chủ điểm năm học 2020-2021   

Đời sống sinh viên | 30/10/2020 | 2158

Căn cứ Hướng dẫn số 407-HD/TN-ĐHQGHN của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (Đoàn ĐHQGHN), nhằm triển khai hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Việt Nhật (ĐHQGHN) ban hành Hướng dẫn sinh hoạt cho đoàn theo chủ điểm năm học 2020 - 2021.

(Chi tiết xem tại đây)

Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Việt Nhật

Tags:

You may also like
Hướng dẫn thí sinh nhập học...

Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội...

CISD2021: 11 phiên song song đã được...

Ngày 8-12- 2021 ngày thứ 2 của Hội thảo CISD2021, đã có 11 phiên...