Hướng dẫn Sinh hoạt cho Đoàn theo chủ điểm năm học 2020-2021   

Đời sống sinh viên | 30/10/2020 | 2669

Căn cứ Hướng dẫn số 407-HD/TN-ĐHQGHN của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (Đoàn ĐHQGHN), nhằm triển khai hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Việt Nhật (ĐHQGHN) ban hành Hướng dẫn sinh hoạt cho đoàn theo chủ điểm năm học 2020 - 2021.

(Chi tiết xem tại đây)

Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Việt Nhật

Tags:

You may also like
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGƯỠNG...

Điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối...

Đào Tạo Con Người – Điểm...

Sáng nay, ngày 9/9/2017, Trường Đại học Việt Nhật – Đại...

Trường Đại học Việt Nhật...

Trường Đại học Việt Nhật tổ chức tuyển dụng viên chức...