Hội thảo về Hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh

| 18/06/2018 | 1419

Vào ngày 10/7/2018, trường Đại học Việt Nhật đã tổ chức hội thảo về Hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh.

Hội thảo này là nằm trong chuỗi các hoạt động được đồng tổ chức bởi VJU và các bên liên quan để chuẩn bị dự án SATREPS. Hội thảo đã thu hút được 30 khách mời đến từ các bộ ngành, chuyên gia và cá nhân đang công tác tại lĩnh vực môi trường, quản lý dự án và xây dựng.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để thảo luận về các nội dung chính: 1. Giới thiệu bài học thành công của Nhật Bản và thế giới về phát triển Tòa nhà xanh, đặc biệt là tầm quan trọng của phương pháp đo lường và dự đoán để xã hội chấp nhận chính sách tòa nhà xanh; 2. Chia sẻ ý tưởng nhằm thúc đẩy hoạt động này ở Việt Nam; 3. Chia sẻ ý tưởng dự án của VJU về thúc đẩy hành động tòa nhà xanh.

Các thảo luận đã đưa ra rằng, đây là chủ đề nóng tại Việt Nam, tuy nhiên đang có khoảng cách giữa chính sách, thể chế và áp dụng thực tiễn do thiếu hiểu biết về kỹ thuật công nghệ. Để thúc đẩy hành động tòa nhà xanh, việc xây dựng một mạng lưới để các bên liên quan cùng tham gia giải quyết vần đề này là rất cần thiết. Hội thảo là sự khởi đầu để tiến hành các chương trình nghiên cứu đánh giá tác động của  tòa nhà xanh giữa các bên liên quan.

 

 

Tags:

You may also like
Chia sẻ của GS Futura Motoo – Hiệu...

Vào ngày 19/02/2022 vừa qua, Giáo sư Futura Motoo – Hiệu trưởng...

THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP...

Vào ngày 07/09/2022 vừa qua, Trường Đại học Việt Nhật,...