Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức chung | 07/10/2021 | 1675

Ngày 6/10/2021, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ký Quyết định số 2967/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 20 thành viên, trong đó có 10 thành viên đại diện phía Việt Nam và 10 thành viên đại diện phía Nhật Bản. Hội đồng Trường ĐH Việt Nhật bên cạnh các thành viên đương nhiên còn có các chính trị gia, lãnh đạo các đại học và tập đoàn lớn, có tầm ảnh hưởng quan trọng tới quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản như Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt Nhật ông Takebe Tsutomu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ông Yamada Takio, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ông Tô Huy Rứa, Ủy viên TƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tuần Châu ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái ông Phạm Đình Đoàn... Hiện nay, Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật là GS. Furuta Motoo - nguyên Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt, nguyên Phó Giám đốc Đại học Tokyo.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Trường là 05 năm. Hội đồng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Đệ trình chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch hoạt động của Trường ĐH Việt Nhật để ĐHQGHN phê duyệt;
- Huy động các nguồn tài chính từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển Trường;
- Giám sát việc sử dụng các nguồn lực cho Trường; việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ quan trọng của Trường; đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;
- Phê duyệt các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Điều lệ Trường ĐH Việt Nhật và ĐHQGHN;
- Hàng năm thực hiện đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Đề xuất với Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Hội đồng VJU bao gồm Ban kiểm soát nội bộ do Chủ tịch Hội đồng Trường thành lập; Ban Kiểm soát nội bộ có từ 03 đến 05 thành viên, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng Trường giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng và thành viên Hội đồng Hiệu trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chi tiết Quyết định thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ giai đoạn 2021-2026: Xem ở đây

You may also like
7 nhiệm vụ trọng tâm cho năm...

Ngày 14/8/2019 Trường Đại học Việt Nhật đã tổ chức Hội...

Đề án tuyển sinh đại học...

Trường Đại học Việt Nhật công bố đề án tuyển sinh...

Tin tức
Khám phá