Học viên MGL đi thực tế tại một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội

Đào tạo | 07/05/2021 | 1685

Trong tháng 4, đoàn giảng viên và học viên chương trình Thạc sĩ lãnh đạo toàn cầu (MGL) đã có chuyến thực tế tại Văn phòng Quỹ Châu Á tại Việt Nam. Quỹ Châu Á là tổ chức phát triển quốc tế phi lợi nhuận, cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực Châu Á năng động và phát triển. Các chương trình của Quỹ châu Á tập trung vào giải quyết năm mục tiêu bao quát: quản trị nhà nước, trao quyền cho phụ nữ, mở rộng cơ hội kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu với môi trường và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Quỹ châu Á hỗ trợ các sáng kiến của Việt Nam thuộc các lĩnh vực chương trình như đã nêu ở trên. Những dự án hiện tại bao gồm nghiên cứu và toạ đàm về luật doanh nghiệp và tính cạnh tranh kinh tế, trợ giúp pháp lý cho cộng đồng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho phụ nữ ở cấp cơ sở; hỗ trợ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cấp cơ sở; hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường phân tích chính sách ngoại giao; trao đổi về nghiên cứu và giáo dục liên quan đến quan hệ Việt - Mỹ.

Các thành viên MGL đã được ông Filip Graovac - Phó Trưởng Đại diện Văn phòng Quỹ Châu Á tại Việt Nam đón tiếp. Trong buổi làm việc, ông Filip đã giới thiệu về Quỹ Châu Á và các hoạt động của tổ chức tại Việt Nam. Học viên MGL đã đưa ra các câu hỏi và bàn luận với đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam về các vấn đề như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thực tiễn tại Việt Nam qua các dự án mà Quỹ Châu Á hỗ trợ, tính minh bạch trong quản trị nhà nước, nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ trong thời đại mới, …

Cũng trong tháng 4, học viên chương trình MGL đã có các chuyến đi thực tế tới các tổ chức: Ngân hàng MUFG, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới). Đây là các tổ chức quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của VN và các khu vực trên thế giới.

Qua các buổi thực tế, học viên đã có cơ hội tìm hiểu về sứ mệnh, công việc của các tổ chức tại Việt Nam và những đóng góp của họ trong các hoạt động hợp tác quốc tế và phát triển cộng đồng.

Học viên MGL đã trao đổi về hàng loạt những vấn đề toàn cầu hiện nay (hợp tác quốc tế và phát triển văn hóa, giáo dục; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nâng cao sức khỏe cộng đồng, …) và được các đại diện tổ chức chia sẻ từ góc nhìn kinh nghiệm thực tiễn của họ.

Các buổi thực tế đã giúp học viên đã có cái nhìn thực tiễn hơn và càng hiểu rõ sứ mệnh của mình hơn bao giờ hết.

Tags:

You may also like
Phát triển bền vững và Chính...

Ngày 11/05/2017 Chương trình Chính sách Công, Trường Đại học...

SEMINAR CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT TIÊN...

Ngày 10/3/2023, trường Đại học Việt Nhật và Đại học...

Tin tức
Khám phá