Học tập tại VJU đã hỗ trợ rất lớn cho công việc của tôi

Đời sống sinh viên | 07/06/2023 | 405

Cùng VJU gặp gỡ bạn Nguyễn Thị Phương Lan, học viên Chương trình Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu và Phát triển (MCCD) tại Trường Đại học Việt Nhật.

Học viên Nguyễn Thị Phương Lan trong kỳ thực tập tại Đại học Ibaraki, Nhật Bản

Dưới đây là chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Phương Lan về kinh nghiệm thực tập tại Đại học Ibaraki, Nhật Bản:

Tôi là Nguyễn Phương Lan, học viên chương trình Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu và Phát triển. Hiện tôi đang làm việc trong lĩnh vực chính sách khí hậu tại Cục Biến đổi Khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là cơ quan hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam trong phát triển và tăng cường cơ chế quản lý đối với các vấn đề khí hậu.

Chương trình Thạc sĩ về Biến đổi Khí hậu tại VJU đã cung cấp cho tôi nhiều kiến thức về khoa học khí hậu, các kỹ năng đánh giả rủi ro, và kỹ năng triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Học tập tại VJU đã hỗ trợ rất lớn cho công việc của tôi.

Tháng 11/2022, tôi đã trải qua 2 tuần thực tập tại đại học Ibaraki, Nhật Bản với các bạn cùng lớp. Chương trình thực tập đã được thiết kế giúp học viên có thể thấy một bức tranh tổng thể về việc Nhật Bản ứng phó như nào với biến đổi khí hậu. Chương trình thực tập tại Nhật Bản cũng là cơ hội quý giá cho học viên VJU được gặp gỡ và trao đổi với các bên có liên quan ở Nhật Bản trong các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở nước này.

Tôi nhận thấy chương trình thực tập rất hữu ích cho công việc hiện tại của tôi cũng như cho việc nghiên cứu về chính sách khí hậu. Tùy theo từng bối cảnh, nhiều ý tưởng đã được khởi tạo và đang được áp dụng tại Nhật Bản có thể được học hỏi để áp dụng tại Việt Nam. Cụ thể như việc thiết lập các đầu mối triển khai các hoạt động về khí hậu như Trung tâm Thích ứng với Biến đổi khí hậu Ibaraki hay nền tảng chia sẻ thông tin ở cấp quốc gia hỗ trợ ứng phó thảm họa thiên tai như SIP4D (Nền tảng thông tin quản lý rủi ro thiên tai) và ISUT (Nhóm hỗ trợ thông tin) dưới sự quản lý của Viện nghiên cứu quốc gia về Khoa học Trái đất và khả năng phục hồi sau thảm họa.

Tìm hiểu thêm về chương trình Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu và Phát triển (MCCD): Tại đây

Tags:

You may also like
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN...

Gia hạn tới 17h ngày 07/6/2023

Sinh viên Đại học Tokyo tới...

Ngày 25/08/2023, chương trình Nông nghiệp thông minh và Bền...

Tin tức
Khám phá