[Hình ảnh] Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Khóa 2

| 18/06/2019 | 2427

Bước vào tháng 6, học viên các chương trình thạc sỹ của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN lần lượt tham dự các buổi Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ, đánh dấu chặng đường gần 2 năm học tập và nghiên cứu tại đây.

Chương trình Thạc sỹ Chính sách công

12/06/2019, chuỗi bảo vệ bắt đầu với Lễ bảo vệ của các học viên Chương trình Thạc sỹ Chính sách công (MPP) trước Hội đồng tại Trường Đại học Việt Nhật và Đại học Tsukuba. 

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Ngày 13 và 14/06/2019, học viên Chương trình Thạc sỹ Quản trị Thạc sỹ Kinh doanh (MBA) bảo vệ trước Hội đồng tại Trường Đại học Việt Nhật và Đại học Quốc gia Yokohama. 

Chương trình Thạc sỹ Công nghệ Nano

Ngày 17/06/2019, học viên Chương trình Thạc sỹ Công nghệ Nano (MNT) bảo vệ trước Hội đồng tại Trường Đại học Việt Nhật và Đại học Osaka. 

Chương trình Thạc sỹ Khu vực học 

Ngày 13, 17 và tháng 06/2019, học viên Chương trình Thạc sỹ Khu vực học (MAS) bảo vệ trước Hội đồng tại Trường Đại học Việt Nhật và Đại học Tokyo. 

Chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường

Ngày 20/06/2019, học viên Chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường (MEE) bảo vệ trước trước Hội đồng Quốc tế.

Chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật Hạ tầng

4/6/2019 đánh dấu sự kết thúc của Chuỗi bảo vệ Luận văn Thạc sỹ 2019 với buổi Lễ Bảo vệ của học viên khóa 2 Chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật Hạ tầng (MIE) trước Hội đồng Quốc tế.

Tags:

You may also like
Tin tức
Khám phá