Giải thưởng ĐHQGHN về Khoa học và Công nghệ năm 2021: Các Hội đồng chuyên môn đề cử 9 công trình.

Tin tức chung | 27/12/2021 | 1055

Giải thưởng ĐHQGHN về Khoa học và Công nghệ năm 2021: Các Hội đồng chuyên môn đề cử 9 công trình

Ngày 23/12/2021, tại Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã diễn ra phiên họp trực tiếp kết hợp trực tuyến của Hội đồng xét chọn Giải thưởng ĐHQGHN về Khoa học và Công nghệ năm 2021. Đây là Giải thưởng ĐHQGHN nhằm khích lệ, tôn vinh những công trình hoặc cụm công trình khoa học và công nghệ (KH&CN), được diễn ra 3 năm/1 lần.

 https://www.vnu.edu.vn/upload/2021/12/30059/image/Phien%20hop%20xet%20Giai%20thuong%20DHQGHN%20ve%20KHCN%202021.jpg

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp. Cùng dự phiên họp có 16 thành viên của Hội đồng.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn bày tỏ sự cảm ơn đến các Hội đồng chuyên môn cùng các thành viên Hội đồng cấp ĐHQGHN đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm để đề cử 9 công trình tham gia Giải thưởng lần này. Đây là các công trình được Hội đồng chuyên môn đánh giá là có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng môi trường học thuật, thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN và khẳng định vị thế của ĐHQGHN trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức KH&CN của đất nước. Phó Giám đốc ghi nhận và đánh giá cao những lao động trong nghiên cứu của các nhà khoa học tham gia Giải thưởng này.

Các công trình được nhóm theo các lĩnh vực chuyên môn gồm: KH&CN Thông tin và Tính toán, KH&CN Vật liệu và Năng lượng, KH&CN Sự sống, KH&CN Trái đất và Môi trường, KH&CN Giáo dục, Khoa học Quản trị và Kinh tế, Khoa học Xã hội và Hành vi, Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật.

https://www.vnu.edu.vn/upload/2021/12/30059/image/Phien%20hop%20xet%20Giai%20thuong%20DHQGHN%20ve%20KHCN%202021-2.jpg

Năm 2021, các Hội đồng chuyên môn đề cử 9 công trình:

1. “Sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ: Tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý” của TS. Trần Kiên, Khoa Luật;

2. “Tiếp cận lai trong đánh giá tác động và lượng giá kinh tế thiệt hại do thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại vùng ven biển Việt Nam” của PGS.TS. Nguyễn An Thịnh, Trường Đại học Kinh tế;

3. “Nghiên cứu phương pháp phân tích chính xác, quan trắc mức độ ô nhiễm và đánh giá rủi ro phơi nhiễm các hóa chất gây rối loạn nội tiết nhóm phthalate và siloxane trong môi trường tại Việt Nam” của PGS.TS Trần Mạnh Trí, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên;

4. “Nghiên cứu bãi lọc trồng cây sử dụng vật liệu bản địa hoặc phụ phẩm công nghiệp có tính hấp phụ để xử lý nước thải bị ô nhiễm phốt pho (nước thải chăn nuôi)” của TS. Nguyễn Thị An Hằng, Trường ĐH Việt Nhật;

5. “Tương tác sinh học và sinh hóa đất trong mối quan hệ với các yếu tố vô sinh và hữu sinh” của TS. Hoàng Thị Thu Duyến, Trường ĐH Việt Nhật;

6. “Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa” của PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển;

7. “UFBoot2: improving the ultrafast bootstrap approximation” của PGS.TS Lê Sỹ Vinh, Trường ĐH Công nghệ;

8. “Dạng tốt nhất của một số bất đẳng thức hàm” của PGS.TS Ngô Quốc Anh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên;

9. “Văn hóa tính dục ở Việt Nam thế kỷ X – XIX” của TS. Phạm Văn Hưng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hội đồng giải thưởng cấp ĐHQGHN căn cứ các đề xuất của Hội đồng chuyên môn, các thảo luận và đánh giá khách quan, khoa học của thành viên, lựa chọn tối đa không quá 05 công trình KH&CN có kết quả nổi bật hơn để trao Giải thưởng ĐHQGHN về KH&CN năm 2021.

Theo  VNUMedia

Tags:

You may also like
Một buổi thuyết trình nhóm của...

Tại VJU, không chỉ đơn thuần là những buổi học với giảng...

Campus Tour: VJU qua lăng kính của...

Hành trình Campus Tour đầu tiên mang tên "Tsutomu Takebe"

Tin tức
Khám phá