7 nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới 2019-2020

| 19/08/2019 | 1365

Ngày 14/8/2019 Trường Đại học Việt Nhật đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và Tổng kết năm học 2018 – 2019.


Hiệu trưởng Furuta Motoo phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, toàn thể giảng viên, cán bộ quản lý và cán bộ hành chính của Trường đã lắng nghe và thảo luận về báo cáo tổng kết năm học 2018-2019, các báo cáo của BCH Công đoàn, Thanh tra Nhân dân và báo cáo thu chi tài chính. Hội nghị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của PGĐ ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải. Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết với 7 định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2019-2020 gồm:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và quản trị theo mô hình đại học nghiên cứu, xây dựng môi trường làm việc dựa trên các giá trị công bằng, trách nghiệm và minh bạch.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ hành chính cơ hữu mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển Trường.

Thứ ba, mở bậc đại học và khẳng định thương hiệu đào tạo thạc sĩ chất lượng cao trong xã hội.

Thứ tư, bước đầu tạo đột phá về chất lượng trong nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển.

Thứ năm, gia tăng nguồn thu sự nghiệp và chuẩn bị hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phát triển Trường giai đoạn 2020 – 2025.

Thứ sáu, tạo đột phá trong tiến trình đề nghị Chính phủ Việt Nam phê duyệt dự án vốn vay đầu tư xây dựng trường ở Hòa lạc và quy chế tài chính đặc thù.

Thứ bảy, hợp tác hiệu quả với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), các đại học đối tác Nhật Bản, doanh nghiệp đối tác và các đơn vị trong ĐHQGHN.

Trong thời gian tới, Ban Giám hiệu trường sẽ tích cực hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020, bao gồm các định hướng được thông qua tại Hội nghị và các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ĐHQGHN để trình Hội đồng trường thông qua tại phiên họp lần thứ 5 (dự kiến vào tháng 12/2019).  

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 3 ủy viên là ông Đinh Quang Hùng, bà Đặng Thanh Tú và bà Nguyễn Thị An Hằng.


PGĐ ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Trong năm 2018 – 2019, bên cạnh duy trì các hoạt động đào tạo thạc sỹ chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo thạc sỹ đồng điều phối bởi các đại học đối tác Nhật Bản, Trường đã tuyển dụng được bốn giảng viên (3 giảng viên tốt nghệp từ nước ngoài và một giảng viên Nhật Bản). Hiện tại, Trường có 24 giảng viên cơ hữu (trong đó 11 giảng viên toàn thời gian do JICA phái cử); trình độ tiến sĩ là 95,8%; GS/PGS là 8.3%; giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh trên 90%; tỉ lệ giảng viên thỉnh giảng quốc tế đạt khoảng 55%.

 

Khóa 2 đã tốt nghiệp mùa hè năm 2019 và đến nay đã có nhiều tín hiệu khả quan: 08 học viên sẽ nhận được học bổng đi học Tiến sĩ ở Canada (01 bạn) và ở Nhật Bản (07 bạn nhận học bổng của Chính phủ Nhật), 07 học viên đã nhận được đề nghị làm việc cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Nhật Bản.

 

Trường tiếp tục được Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản dành sự quan tâm, hỗ trợ; Đề xuất thành công học bổng JAIF (>1 triệu USD); Ký kết hợp tác phát triển với các đối tác mới, tiêu biểu là Tập đoàn Hàng Không ANA Holdings.

 

Năm 2019, Trường đã mở chương trình thạc sỹ thứ 8 là Lãnh đạo toàn cầu. Năm 2020, Trường dự kiến mở chương trình cử nhân đầu tiên là Nhật Bản học. Năm 2021, Trường dự kiến mở chương trình cử nhân thứ hai là Công nghệ và kỹ thuật tiên tiến.

 

Tags:

You may also like