“Không chỉ là những kiến thức về hãng hàng không hàng đầu của Nhật Bản’’ – 4 ngày thực tập tại ANA Holdings

Đời sống sinh viên | 30/03/2020 | 1321

Năm 2018, một trong các hãng hàng không hàng đầu thế giới, ANA Holdings Inc. và Trường Đại học Việt Nhật đã ký kết Biên bản đối tác toàn diện. Trên cơ sở biên bản này, sinh viên Trường Đại học Việt Nhật đã có cơ hội tham gia chuyến thực tập toàn cầu tại Nhật Bản.

3 sinh viên Trường Đại học Việt Nhật (là sinh viên năm cuối từ các chương trình Khu vực học, Quản trị Kinh doanh, Biến đổi khí hậu và Phát triển) có nền tảng tiếng Nhật tốt đã giành được cơ hội tham gia khóa thực tập kéo dài từ 16 đến 21 tháng 2 năm 2020. Trong thời gian thực tập, sinh viên đã học hỏi từ cách làm việc của ANA – một công ty hàng không uy tín của Nhật Bản, đồng thời giao lưu học tập với các sinh viên quốc tế khác từ các trường đại học của Nhật Bản.

Một trong những sinh viên tham gia chương trình cho rằng “ANA nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn lực con người và dịch vụ mà hãng đang cung cấp, thông qua nhiều phòng ban và các nhân viên của họ”. Một sinh viên khác cho rằng “Triết lý của ANA đề cao sự an toàn và triết lý kinh doanh dựa trên quan điểm của khách hàng”. Một sinh viên Trường Đại học Việt Nhật nói “Đó không chỉ là những kiến thức sâu rộng về một hãng hàng không hàng đầu của Nhật Bản, mà chúng tôi còn học hỏi được nhiều thông qua sự tương tác với các sinh viên xuất sắc khác của Nhật”.

Trường Đại học Việt Nhật đánh giá cao sự hỗ trợ của ANA đối với các sinh viên và hi vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong tương lai.

Tags:

You may also like