Tuần lễ hội nhập sinh viên đại học khóa VJU2021

Day: Wednesday, September 29, 2021

Time: 8:00

Venue: Online Map

Hội nhập sinh viên

Tuần lễ hội nhập sinh viên khóa VJU2021

Chào đón các em sinh viên khóa đầu tiên ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính!

Chào đón các em sinh viên khóa hai ngành Nhật Bản học!

Cùng bắt đầu hành trình 4 năm tại VJU Family!

Chi tiết chương trinh sẽ sớm được cập nhật!

Warmly Welcome!

join the event