HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM LẦN THỨ I (VEST 2021)

Day: Saturday, May 15, 2021

Time: 8:30 - 17:00

Venue: Phòng 415, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội Đường Lưu Hữu Phước, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Map

Hội nghị được tổ chức chính bởi chương trình Kỹ thuật Môi trường của Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng với  sự hỗ trợ của JICA, Đại học Tokyo và Đại học Ritsumeikan. Hội nghị này là một diễn đàn chung, nơi mà các vấn đề liên quan tới môi trường - đặc biệt là môi trường của Việt Nam - sẽ được báo cáo và thảo luận bởi các giảng viên, học viên đến từ các trường Đại học uy tín của Việt Nam và Nhật Bản cũng như các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực này. Việc tổ chức hội nghị còn nhằm tới mục tiêu tạo ra mạng lưới các nhà nghiên cứu và thiết lập một diễn đàn khoa học công nghệ để các thành viên Việt Nam và Nhật Bản có thể gặp gỡ định kỳ hàng năm, cùng nhau trao đổi, cập nhật các nghiên cứu và thông tin về các vấn đề môi trường.

Tham gia: Đăng ký tham gia theo QR code bên dưới đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Sơ lược về chương trình của hội nghị

8:30-8:40

Lễ khai mạc và phát biểu khai mạc

 TS. Nguyễn Thị An Hằng (Giám đốc Chương trình Kỹ thuật Môi trường – Trường Đại học Việt Nhật- Đại học Quốc gia Hà Nội)

GS. Jun Nakajima (Đồng Giám đốc Chương trình Kỹ thuật Môi trường – Trường Đại học Việt Nhật- Đại học Quốc gia Hà Nội)

TS. Nguyễn Hoàng Oanh (Hiệu phó Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội)

8:40-9:00

Bài phát biểu keynote

PGS.TS. Cao Thế Hà (Cố vấn Khoa học Chương trình Kỹ thuật Môi trường – Trường Đại học Việt Nhật- Đại học Quốc gia Hà Nội

9:00-10:20

Phần 1: Khoa học và Kỹ thuật Môi trường ở Việt Nam (Thuyết trình)

10:20-10:40

Chụp ảnh lưu niệm và nghỉ giữa giờ

10:40-12:00

Phần 2: Khoa học và Kỹ thuật Môi trường ở Việt Nam (Thuyết trình)

12:00-13:00

Nghỉ trưa

13:00-14:30

Phần Thuyết trình Poster

14:30-15:50

Phần 3: Khoa học và Kỹ thuật Môi trường ở Việt Nam (Thuyết trình)

15:50-16:20

Giới thiệu về các trường Đại học Tokyo và Đại học Ritsumeikan

16:20-16:50

Lễ bế mạc

Ban tổ chức

[1] Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị An Hằng (Giám đốc Chương trình Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội)

[2] Ủy viên:

  • PGS.TS. Cao Thế Hà (Cố vấn Khoa học Chương trình Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Việt Nhật- Đại học Quốc gia Hà Nội)
  • GS. Jun Nakajima (Đồng Giám đốc Chương trình Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Việt Nhật- Đại học Quốc gia Hà Nội)
  • TS. Trần Thị Việt Hà (Giảng viên kiêm Điều phối viên Chương trình Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Việt Nhật- Đại học Quốc gia Hà Nội)
  • PGS.TS. Keisuke Sato (Chuyên gia phái cử dài hạn của JICA, đại diện Đại học Ritsumeikan)
  • PGS.TS. Ikuro Kasuga (Chuyên gia phái cử dài hạn của JICA, đại diện Đại học Tokyo)

[3] Thư ký: CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng (Trợ lý Chương trình Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Liên hệ

Mọi vấn đề liên quan đến hồ sơ tham gia, tài trợ v.v… xin vui lòng liên hệ với thư ký của Hội nghị (tiếng Việt và in English):

CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng

ĐT: 024 7306 6001 (Ext: 5072)

E-mail: ntt.hang@vju.ac.vn

Other events

Mar
4

Giới thiệu về chương trình đào tạo Thạc...

Time: 9:00

Venue: VJU - My Dinh Campus

Mar
4

Workshop: Xây dựng xanh tại Việt Nam

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

May
19

Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của...

Time: 14:00

Venue: Tầng 3 Nhà G6, Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN

Jan
19

Hội thảo Giáo dục khai phóng

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

join the event