Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, ông Akira Shimizu đến thăm Trường ĐHVN

Day: Friday, May 15, 2020

Time: 14:00 - 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật - Đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Map

Quốc tế
Other events

Dec
6

Quốc tế
Hội thảo Khoa học Quốc tế về ''Các vấn...

Time: 7-8.12.2021

Venue: Online via Zoom

Feb
15

Quốc tế
VJST2019: Hội nghị Khoa học và Công nghệ...

Time: 8:00 - 20:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Jan
19

Quốc tế
Diễn đàn quốc tế lần thứ 4 về Tương...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khách sạn Pan Pacific

Dec
4

Quốc tế
Hội thảo Khoa học Quốc tế về “Những...

Time: 13:00 - 18:00

Venue: VJU and Online via Zoom

join the event