Sinh viên - Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo với Công nghệ thông tin

Day: Saturday, November 27, 2021

Time: 9:00-11:00

Venue: Zoom Map

Bài giảng mở

Nội dung seminar tập trung vào những chia sẻ của diễn giả Phạm Mạnh Lân về quá trình tự học, kiến tạo bản thân để hình thành những nền tảng về kiến thức và kĩ năng giúp anh xây dựng và phát triển sự nghiệp. Những quan điểm cá nhân về vấn đề đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong thời đại mới, hình thành và phát triển ý tưởng đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, diễn giả cũng đưa ra những dự đoán về sự phát triển của chuyển đổi số trong thời gian tới tại Việt Nam.

Thông tin về diễn giả:

Anh Phạm Mạnh Lân

- Chủ tịch & CEO @NAL Holdings (Top 10 doanh nghiệp A-IoT Việt Nam 2020, theo chương trình top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020)

- CEO @Terran Labs (Cung cấp giải pháp Chuyển đổi số hướng tới đổi mới quản trị)

- Chủ tịch @X8 Accelerator (Quỹ đầu tư mồi thúc đẩy giải pháp giáo dục và nền kinh tế số)

- Thành viên hội đồng quản trị tổ hợp công nghệ giáo dục số @Agilead Global, Học Viện Agile

- Thành viên sáng lập Cỏ Mềm HomeLab (startup về Mỹ phẩm thiên nhiên tối đa màu sắc bản địa và sức mạnh thảo dược Việt Nam)

- Thành viên khởi tạo dự án DareNFT (dự án nền tảng thúc đẩy giao thức NFT protocol 2.0) 

Thông tin về bài giảng:

Thời gian: 9:00 – 11:00 ngày 27/11/2021

Topic: VJU_BCSE_K1_Seminar_Guest Speaker: Mr. Pham Manh Lan

Time: Nov 27, 2021 09:00 AM Vietnam

Other events

Nov
21

Bài giảng mở
Seminar #1: An introduction to the Viet Nam Provincial...

Time: 9:30-11:30

Venue: Zoom

Mar
4

Bài giảng mở
Đặc tính của Vi cấu trúc và ứng dụng...

Time: 10:00 - 11:35

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
25

Bài giảng mở
CÁC BÀI HỌC VỀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ...

Time: 15:00–16:30

Venue: Gobeshona Global Conference 2

Mar
25

Bài giảng mở
Mô hình hàng đợi trong dịch vụ công cộng,...

Time: 11:00 - 12:00

Venue: VJU Campus

join the event