Sự phát triển vi cấu trúc và sự biến thiên tính chất cơ học dưới tác động của mỏi chu kỳ thấp và mất mát ứng suất

Day: Wednesday, April 14, 2021

Time: 11:00 - 12:00

Venue: VJU Campus Map

Trong nghiên cứu này, một loạt các thí nghiệm bao gồm thí nghiệm mỏi chu kỳ thấp, thí nghiệm nanoindentation, thí nghiệm mất mát ứng suất, thí nghiệm kéo, và thí nghiệm kính hiển vi điện tử truyền qua đã được tiến hành để nghiên cứu: (1) sự phát triển vi cấu trúc và sự biến thiên của các tính chất vật liệu dưới sự tác động của tải trọng lặp. Những kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng kích thước tế bào chuyển dịch (Dislocation cell size) có xu hướng giảm dần với sự tăng lên của tải trọng lặp, dẫn đến sự tăng lên của tính chất cơ học của vật liệu thép kết cấu cũng như là sự giảm đi của độ nhạy tốc độ biến dạng (strain rate sensitivity). (2) Sự phát triển của vi cấu trúc và sự suy giảm tính chất cơ học của thép cường độ cao chịu sự tác động của mất mát ứng suất. Vì lý do đó, những thí nghiệm mất mát ứng suất đã được tiến hành trên dây thép cường độ cao cho 1000 giờ ở ba mức ứng suất căng ban đầu khác nhau để nghiên cứu trạng thái mất mát ứng suất của dây cáp. Dưới sự tác động của mất mát ứng suất, mật độ đường dịch chuyển có xu hướng tăng với sự thăng lên của ứng suất căng ban đầu, trong khi khoảng cách trượt của các chuyển dịch lại có xu hướng mở rộng. Nhữn kết quả thí nghiệm cũng cho thấy rằng độ cứng và cường độ giảm trong khi mô dun đàn hồi thể hiện một trạng thái độc lập với sự thay đổi của ứng suất căng ban đầu. Sự sụt giảm của tính chất cơ học của vật liệu sẽ được giải thích thông qua một cơ chết vi mô liên quan tới sự phát triển vi cấu trúc và lý thuyết tăng cường độ ranh giới hạt (Grain boundary strengthening). Những kết quả của nghiên cứu này có thể được dùng trong thiết kết thực tế công trình cũng như là để đánh giá trạng thái mất mát ứng suất và sức kháng mỏi của vật liệu.

Other events

May
23

Risk modelling to improve infrastructure resilience...

Time: 14:00 - 19:30

Venue: Online

Jan
19

Hội thảo Giáo dục khai phóng

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Hội thảo hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh

Time: 15:00 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Jun
9

Hội thảo
Intrinsic defect formation and effect of transition...

Time: 13:00

Venue: Online

join the event