SEMINAR: PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Day: Saturday, June 17, 2023

Time: 09:00-11:00

Venue: Room 508 at VJU and Online Map

Bài giảng mở

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09:00-11:00, Thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023
- Hình thức: Trực tiếp và Trực tuyến
Địa điểm trực tiếp: Phòng 508 tại Trường Đại học Việt Nhật, Cơ sở Mỹ Đình

Trực tuyến: 
ID cuộc họp: 953 1156 5616

Mật mã: MCCD2023

2. Diễn giả: 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên gia Kinh tế năng lượng

Ủy viên thường trực Ban chấp hành Hiệp hội năng lượng Việt Nam

Ủy viên thường trực Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam

TS. Tạ Đình Thi

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

3. Nội dung: 

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đe dọa sự tồn tại và phát triển của thế giới. Việc thực hiện hiệu quả và thành công cam kết phát thải ròng bằng “0” (net-zero emission) vào năm 2050 đóng vai trò rất quan trọng và là ưu tiên hàng đầu ở tất cả các quốc gia. Báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) cho thấy trong năm 2019, lĩnh vực năng lượng chiếm 34% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Do đó, phát triển năng lượng bền vững đóng một vai trò thiết yếu không chỉ đối với an ninh năng lượng mà còn đối với cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0”. Tại Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) năm 2021, Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện rõ chiến lược và hành động của Việt Nam nhằm thực hiện cam kết phát tải ròng bằng “0”. Tiếp nối sự kiện này, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo giới thiệu về Phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam nhằm chia sẻ giữa các học giả, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, học viên và sinh viên về vấn đề năng lượng. Hai diễn giả khách mời gồm TS. Tạ Đình Thi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên thường trực Ban chấp hành Hiệp hội năng lượng Việt Nam sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về định hướng phát triển năng lượng ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các vấn đề khủng hoảng toàn cầu liên quan. Ngoài ra, buổi hội thảo sẽ cung cấp thông tin về cơ hội việc làm về quản lý năng lượng bền vững cho các ứng viên tiềm năng.

Other events

Mar
4

Bài giảng mở
Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật...

Time: 8:50 - 9:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Apr
6

Bài giảng mở
Cơ hội việc làm và Phát triển nghề nghiệp...

Time: 18:00 - 20:00

Venue: Trực tuyến qua Zoom

Mar
4

Bài giảng mở
Hội thảo quốc tế Công nghệ xanh cho môi...

Time: 9:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Bài giảng mở
CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event
Tin tức
Khám phá