Phiên họp lần thứ VI: Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2018-2021

Day: Tuesday, January 19, 2021

Time: 8:00-11:30

Venue: VJU Campus Map

Hội nghị
Other events

Dec
18

Hội nghị
Hội nghị Khoa học Trường Đại học Việt...

Time: 8:30 - 17:00

Venue: VJU Campus

Mar
4

Hội nghị
Hội thảo Công nghệ Nano: Ứng dụng Sinh học...

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Dec
13

Hội nghị
Hội nghị chuyên đề về Khoa học và Công...

Time: 8:00 - 16:30

Venue: Online via Zoom

Nov
2

Hội nghị
Họp Hội đồng Trường

Time: 13:30 - 16:30

Venue: VJU Campus

join the event
Tin tức
Khám phá