LUNCH PETIT SEMINAR 02.08.2022

Day: Tuesday, August 02, 2022

Time: 11:00 - 12:00

Venue: Room 606 - VJU Map

Bài giảng mở

Other events

Mar
2

Bài giảng mở
Green Banking Development in Viet Nam

Time: 11:00 - 12:00

Venue: VJU Campus

Mar
4

Bài giảng mở
CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Jan
19

Bài giảng mở
Chuỗi bài giảng mở về luật pháp Việt...

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Luật Hà Nội

Nov
23

Bài giảng mở
Sinh viên - Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo...

Time: 9:00-11:00

Venue: Zoom

join the event