Hội thảo: Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền vì thị trường bền vững

Day: Friday, August 04, 2017

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình Map

Hội nghị

"Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền vì thị trường bền vững” là một hội thảo quy mô được Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội cùng phối hợp với trường Đại học Tokyo và Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Bền vững tổ chức. 

 

Dựa trên vai trò quan trọng của trọng tài thương mai quốc tế đối với việc thực hiện mục tiêu thứ 16 trong Nhóm các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc nhằm Thúc đẩy xã hội hòa bình, cung cấp quyền tiếp cận tư pháp, và nền tảng tăng cường hợp tác dựa trên Hiệp định Đối tác Kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2008 (VJEPA), Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp cùng với trường Đại học Tokyo và Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Bền vững tổ chức Hội thảo "Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền vì thị trường bền vững”. 


Thời gian: 14:00 - 17:00, ngày 04/08/2017

Địa điểm: Phòng 415 Khu Giảng đường Mỹ Đình, Trường Đại học Việt Nhật, Đường Lưu Hữu Phước, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

Để công tác chuẩn bị được chu đáo quý vị vui lòng gửi đăng ký tới đ/c Nguyễn Hiền Giang (email: hiengiang@vnu.edu.vn, điện thoại: 0987.280.556) trước ngày 02/08/2017. 

Other events

Mar
4

Hội nghị
Hội thảo Công nghệ Nano: Ứng dụng Sinh học...

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Hội nghị
Hội thảo: Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền...

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Hội nghị
Chuỗi hội thảo về Nghiên cứu trong Kỹ...

Time: 9:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Dec
16

Hội nghị
Hội nghị Khoa học Giảng viên 2021 – VJU

Time: 8:50 - 15:00

Venue: VJU – Mỹ Đình campus

join the event