Hội thảo Quốc tế: Tác động của Du học đối với Phát triển Giáo dục Đại học

Day: Tuesday, August 08, 2023

Time: 14:00 - 16:00

Venue: Phòng 415, Trường Đại học Việt Nhật, cơ sở Mỹ Đình Map

Quốc tế

Hội thảo quốc tế về tác động của du học đối với phát triển giáo dục đại học
Xem xét kinh nghiệm của giảng viên tại các trường đại học hàng đầu Đông Nam Á

Thời gian: 14:00 - 16:00 ngày 08/08/2023 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng 415, Trường Đại học Việt Nhật Cơ sở Mỹ Đình

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học đang diễn ra nhanh chóng và sự phát triển của các trường sau đại học ở các trường đại học trong nước, vai trò và tầm quan trọng của du học đang thay đổi ở các nước ASEAN.

Mở đầu bằng phần tổng quan về dự án nghiên cứu đang thực hiện về tác động của du học do JICA Ogata RI thực hiện và kết quả phân tích so sánh dữ liệu từ bốn quốc gia ASEAN, hội thảo sẽ xem xét tác động của trải nghiệm du học của giảng viên đối với sự phát triển của trường đại học và đưa ra hàm ý cho chiến lược phát triển giáo dục đại học của Việt Nam trong tương lai. Hội thảo cung cấp chính sách sinh viên nước ngoài mới nhất của Nhật Bản như một đòn bảy để thảo luận về các định hướng chính sách trong tương lai.

Other events

Jan
19

Quốc tế
Diễn đàn quốc tế lần thứ 4 về Tương...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khách sạn Pan Pacific

Dec
4

Quốc tế
Hội thảo Khoa học Quốc tế về “Những...

Time: 13:00 - 18:00

Venue: VJU and Online via Zoom

Sep
26

Quốc tế
VJU Japan Festival - Ngày hội Văn hóa Nhật Bản...

Time: 08:30 - 16:00

Venue: Đại học Quốc gia Hà Nội - Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Feb
15

Quốc tế
VJST2019: Hội nghị Khoa học và Công nghệ...

Time: 8:00 - 20:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

join the event
Tin tức
Khám phá