Hội thảo hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh

Day: Tuesday, July 10, 2018

Time: 15:00 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật Map

Trên con đường phát triển của mình, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Trước tiên, quá trình phát triển dẫn đến không đảm bảo an ninh năng lượng đã được dự báo; đồng thời gây ra suy thoái môi trường và các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (SDGs) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia. Quá trình đô thị hóa nhanh trong điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng chưa theo kịp dẫn đến việc ô nhiễm môi trường và thiếu nước sạch ở Việt Nam ngày càng nghiêm trọng. Giải quyết các thách thức này và thúc đẩy tăng trưởng xanh có liên hệ chặt chẽ góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng là một trong các giải pháp cho việc thiếu hụt năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, qua đó góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Những bối cảnh nêu trên cho thấy sự cần thiết thúc đẩy các chương trình nghiên cứu về tòa nhà xanh, thúc đẩy thực hiện chính sách về tòa nhà xanh, gia tăng tỷ lệ các dự án tòa nhà xanh.

Hiện nay, đề tài “Thúc đẩy hành động tòa nhà xanh thông qua việc phát triển hệ thống mới tích hợp tiết kiệm nước và năng lượng ở Việt Nam” đang được nhà trường quan tâm và nghiên cứu nhằm thúc đẩy hành động tòa nhà xanh và góp phần vào hiện thực hóa các mục tiêu phát triển và bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Để chuẩn bị cho việc xây dựng dự án nêu trên, Trường ĐHVN sẽ tổ chức Hội thảo “Hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh” với các thông tin cụ thể như sau: 

Mục đích: Giới thiệu bài học thành công của Nhật Bản và thế giới về phát triển Tòa nhà xanh, chia sẻ ý tưởng nhằm thúc đẩy hoạt động này ở Việt Nam, và tham vấn các đại biểu về các ý tưởng của dự án.  

Thời gian: 15:00 - 17:00, ngày 10 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật, đường Lưu Hữu Phước, khu đô thị Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Người thuyết trình: Hội thảo  sẽ có sự tham gia của các diễn giả đến từ Đại học Ritsumeikan, Đại học Tokyo và Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên & Môi trường.

Thành phần tham dự: bao gồm lãnh đạo và đại diện từ các bộ, sở, cá nhân ngành môi trường, quản lý dự án và xây dựng tại Việt Nam; các giáo sư Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực liên quan.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (dịch song song Anh- Việt)

Other events

May
19

Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của...

Time: 14:00

Venue: Tầng 3 Nhà G6, Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN

Aug
19

Hội thảo
“Sản xuất theo phong cách Monozukuri - Nhật...

Time: 13:00 - 15:50

Venue: Online

Feb
15

Phát triển các hoạt động khoa học và công...

Time: 9:00 - 17:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

May
9

Future of Work for MBA students

Time: 10:00 - 12:00

Venue: Online

join the event