Hội thảo đặc biệt về ''Chương trình phục hồi kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh COVID-19''.

Day: Friday, December 17, 2021

Time: 13:30 - 16:00

Venue: Online via Zoom Map

Hội thảo

Bài trình bày sẽ đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam năm 2021 trong bối cảnh COVID-19 và thảo luận về chương trình phục hồi kinh tế đã được lên kế hoạch dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022-2023.

Diễn giả: TS.Đặng Đức Anh (Phó Viện trưởng CIEM)

    Tiến sĩ Đặng Đức Anh là Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam. Ông đã dành nhiều thời gian của mình cho chính sách công ở Việt Nam. Nghiên cứu hiện tại của ông chuyên về kinh tế vĩ mô, thương mại, thị trường lao động và phát triển kinh tế ở các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Nghiên cứu của ông đã được xuất bản trên các tạp chí học thuật khác nhau, bao gồm Tạp chí Kinh tế So sánh, Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, Chính sách Lương thực và Chính sách Năng lượng. Ông cũng là thành viên Ban Cố vấn của Nhóm Nghiên cứu Đông Nam Á, nơi thúc đẩy các nghiên cứu mới tốt nhất của các nhà khoa học xã hội trẻ làm việc về chính trị Đông Nam Á. Ông làm tư vấn cho nhiều tổ chức quốc tế như UNDP, USAID, World Bank, Oxfam, GIZ và ADB. Ông Đặng Đức Anh có bằng Thạc sĩ Kinh tế Phát triển và Quốc tế, Tiến sĩ ngành Kinh tế của Đại học Quốc gia Úc.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày hội thảo: Thứ sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021
Thời gian: 14:00 - 16:00 (VST)
Hội thảo trực tuyến qua ZOOM
Xin chân thành cảm ơn và rất mong được đón tiếp các bạn tại buổi hội thảo.
Ban tổ chức
Liên hệ: nt.huong1@vju.ac.vn

 

Other events

Dec
16

Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo&Khởi...

Time: 15-16.12.2020

Venue: VJU Campus, Phòng 511

Dec
8

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA NHẬT BẢN: ORIGAMI

Time: 13:00 - 14:30

Venue: VJU Campus Room 415

May
9

Future of Work for MBA students

Time: 10:00 - 12:00

Venue: Online

Oct
27

Online Symposium 2020 on International Smart Food Chain

Time: 9:00 - 12:50

Venue: Online workshop

join the event