Hội nghị chuyên đề về Khoa học và Công nghệ Môi trường Việt Nam lần thứ nhất (VEST 2021)

Day: Monday, December 20, 2021

Time: 8:00 - 16:30

Venue: Online via Zoom Map

Hội nghị

Được tổ chức bởi: Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường (MEE), Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN.

Đồng tổ chức bởi: Viện Khoa học Bền vững, Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN

VEST 2021 sẽ trình bày những nghiên cứu cập nhật nhất trong lĩnh vực Môi trường, bao gồm tất cả các khía cạnh của Khoa học và Công nghệ Môi trường.

Hội nghị chuyên đề cung cấp một nền tảng để kết nối các khu vực học thuật, nhà nước và tư nhân làm việc về các vấn đề môi trường ở Việt Nam và chia sẻ kiến thức hàng đầu về nghiên cứu. Những người tham gia bao gồm nhiều bên liên quan từ nghiên cứu và học thuật, đến các lĩnh vực công nghiệp cũng như các tổ chức. Các sinh viên đại học và sau đại học từ Việt Nam và nước ngoài được khuyến khích áp dụng các bài thuyết trình và thảo luận thông qua sự kiện.

Chủ đề hội nghị

Danh sách sau đây bao gồm một số chủ đề sẽ được trình bày tại hội nghị. Các tài liệu về các chủ đề khác liên quan đến mục tiêu của cuộc hội nghị cũng được hoan nghênh.

 • Kỹ thuật môi trường
 • Kỹ thuật sinh thái môi trường
 • Quản lý tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm nước
 • Khoa học khí quyển và kiểm soát ô nhiễm không khí
 • Kiểm soát ô nhiễm chất thải rắn và sử dụng tài nguyên
 • Giám sát và Quản lý Môi trường
 • Vật liệu tiên tiến để xử lý môi trường
 • Quản lý hệ sinh thái và phát triển bền vững
 • Công nghệ sạch
 • Khí hậu và biến đổi khí hậu
 • Quản lý tài nguyên

Hội đồng khoa học

1. GS. Jun Nakajima

ISS, Ritsumeikan University

2. PGS. Cao Thế Hà
VNU Vietnam Japan University

3. TS. Nguyễn Thị An Hằng
VNU Vietnam Japan University

4. TS. Trần Thị Việt Hà
VNU Vietnam Japan University

5. PGS. Ikuro Kasuga
The University of Tokyo

6. PGS. Keisuke Sato
Ritsumeikan University

7. PGS. Từ Bình Minh
VNU Hanoi University of Science

8. PGS. Nguyễn Mạnh Khải
VNU Hanoi University of Science

9. PGS. Nguyễn Minh Phương
VNU Hanoi University of Science

10. TS. Đặng Thanh Tú
VNU Vietnam Japan University

Thông tin chi tiết:

 • Thời gian: 8:00 - 16:30; Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 2021
 • Địa điểm: Trực tuyến qua ZOOM

         Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98373902893?pwd=UnkwdDNSK0h0K2xhSUVvMnNMNktFQT09

         ID cuộc họp: 983 7390 2893

         Mật mã: VEST2021

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Chương trình nghị sự: Đính kèm trong tờ rơi VEST2021 tại đây

Chúng tôi rất biết ơn nếu bạn có thể truyền tải thông tin này đến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và sinh viên, những người quan tâm đến VEST2021. Thông tin khác có sẵn trên trang web của Hội nghị tại địa chỉ sau: https://meeforum.wixsite.com/vest2021

Vui lòng ghi chú lại lịch trình này và tham gia cùng chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, vui lòng cho chúng tôi biết hoặc liên hệ với chúng tôi:

Ban Thư ký VEST 2021: Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN

Email: ntt.hang@vju.ac.vn

Điện thoại. 024 7306 6001 (Máy lẻ 5072)

Other events

Mar
4

Hội nghị
Chuỗi hội thảo về Nghiên cứu trong Kỹ...

Time: 9:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Hội nghị
Hội thảo: Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền...

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Dec
18

Hội nghị
Hội nghị Khoa học Trường Đại học Việt...

Time: 8:30 - 17:00

Venue: VJU Campus

Nov
2

Hội nghị
Họp Hội đồng Trường

Time: 13:30 - 16:30

Venue: VJU Campus

join the event