GS. Furuta Motoo tham gia Chương trình Cầu truyền hình Hồ Chí Minh - Tự hào ý chí Việt Nam

Day: Tuesday, May 19, 2020

Time: 19/05/2020

Venue: Live on VTV 1 Map

Hội nghị

Là một học giả dành sự quan tâm đặc biệt cho Việt Nam, GS. Furuta Motoo có nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam, tiêu biểu như “Việt Nam trong Lịch Sử Thế Giới”, “Hồ Chí Minh - Giải phóng Dân tộc và Đổi mới”, “Sự ra đời của đường lối đổi mới”… Không dừng lại ở các công trình nghiên cứu, tình yêu của GS. Furuta đối với Việt Nam còn được thực hiện qua các nỗ lực và tâm huyết đối với Trường Đại học Việt Nhật. Mỗi năm, hàng trăm sinh viên cao học ra trường, đóng góp vào thị trường lao động Việt Nam những công dân có kỹ năng, trình độ cao. Đó là công sức, tâm huyết của Thầy và đội ngũ Giảng viên, cán bộ của Trường. Bên cạnh đó, mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản phát triển tốt nhất trong lịch sử có sự đóng góp không nhỏ của những người “đại sứ” như Thầy.

Cùng xem Chương trình Hồ Chí Minh – Tự hào ý chí Việt Nam và sự tham gia của Thầy tại đây.

Other events

Mar
4

Hội nghị
Hội thảo Công nghệ Nano: Ứng dụng Sinh học...

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Jan
18

Hội nghị
Phiên họp lần thứ VI: Hội đồng Khoa học...

Time: 8:00-11:30

Venue: VJU Campus

Dec
18

Hội nghị
Hội nghị Khoa học Trường Đại học Việt...

Time: 8:30 - 17:00

Venue: VJU Campus

Dec
16

Hội nghị
Hội nghị Khoa học Giảng viên 2021 – VJU

Time: 8:50 - 15:00

Venue: VJU – Mỹ Đình campus

join the event