Giới thiệu cuốn sách mới về thích ứng với biến đổi khí hậu: Climate Change Adaptation Book Publication Commemorative Symposium

Day: Friday, September 17, 2021

Time: 13:30 -17:15

Venue: Online (Zoom) Map

Hội thảo

Hội thảo được tổ chức bởi “The Global and Local Environment Co-creation Institute (GLEC) của Đại học Ibaraki và chương trình thạc sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển, Trường Đại học Việt Nhật giới thiệu. Giảng viên chương trình, chuyên gia JICA, PGS.TS. Makoto TAMURA sẽ giới thiệu nội dung cuốn sách dự định xuất bản 
Thông tin tại tại website của GLEC !

Viện Global and Local Environment Co-creation (GLEC) thuộc Đại học Ibaraki, trong quá trình hỗ trợ sự phát triển của mạng lưới nghiên cứu Đông Nam Á về khoa học thích ứng với biến đổi khí hậu  (SARNCCAS), đã tham gia soạn thảo cuốn sách mở (open access), “Interlocal Adaptations to Climate Change in East and Southeast Asia: Sharing Lessons of Agriculture, Disaster Risk Reduction, and Resource Management”. Cuốn sách đã được lên lịch xuất bản bởi Springer vào mùa thu này. Rất nhiều tác giả của cuốn sách sẽ tham dự hội thảo để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong các vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu.                                   Đăng ký ngay !                   

Other events

May
9

Future of Work for MBA students

Time: 10:00 - 12:00

Venue: Online

Dec
16

Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo&Khởi...

Time: 15-16.12.2020

Venue: VJU Campus, Phòng 511

Feb
23

Possibility of Utilizing New Technology in Infrastructure...

Time: 9:00 - 11:00

Venue: Online (Zoom account will be sent to the register only)

Dec
8

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA NHẬT BẢN: ORIGAMI

Time: 13:00 - 14:30

Venue: VJU Campus Room 415

join the event