Cơ hội việc làm và Phát triển nghề nghiệp trong biến đổi khí hậu và phát triển

Day: Thursday, April 07, 2022

Time: 18:00 - 20:00

Venue: Trực tuyến qua Zoom Map

Bài giảng mở

SEMINAR - Chương trình Thạc sĩ về Biến đổi khí hậu và Phát triển

Chủ đề: Cơ hội việc làm và Phát triển nghề nghiệp trong biến đổi khí hậu và phát triển

  • Ngày: 07/04/2022
  • Thời gian: 18:00 - 20:00
  • Nền tảng: Trực tuyến qua Zoom

Link tham dự: Tại đây

  • ID cuộc họp: 942 9723 5567
  • Mật mã: MCCD2022

Other events

Mar
4

Bài giảng mở
CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Bài giảng mở
Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật...

Time: 8:50 - 9:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Nov
23

Bài giảng mở
Sinh viên - Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo...

Time: 9:00-11:00

Venue: Zoom

Mar
25

Bài giảng mở
Mô hình hàng đợi trong dịch vụ công cộng,...

Time: 11:00 - 12:00

Venue: VJU Campus

join the event