Cơ hội việc làm và Phát triển nghề nghiệp trong biến đổi khí hậu và phát triển

Day: Thursday, April 07, 2022

Time: 18:00 - 20:00

Venue: Trực tuyến qua Zoom Map

Bài giảng mở

SEMINAR - Chương trình Thạc sĩ về Biến đổi khí hậu và Phát triển

Chủ đề: Cơ hội việc làm và Phát triển nghề nghiệp trong biến đổi khí hậu và phát triển

  • Ngày: 07/04/2022
  • Thời gian: 18:00 - 20:00
  • Nền tảng: Trực tuyến qua Zoom

Link tham dự: Tại đây

  • ID cuộc họp: 942 9723 5567
  • Mật mã: MCCD2022

Other events

Mar
4

Mar
4

Bài giảng mở
Japanese Management in Asia: Cross the Cultural Border

Time: 8:30 - 12:15

Venue: VNU

Aug
21

Bài giảng mở
Từ Hán Việt gốc Nhật trong tiếng Việt

Time: 11:00 - 11:50

Venue: Phòng 606 - VJU Campus

Mar
4

Bài giảng mở
HỘI THẢO: Vai trò của các trường Đại...

Time: 8:00 - 13:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event