CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt Nam

Day: Monday, March 05, 2018

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình Map

Bài giảng mở

CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt Nam

05-03-2018

 

Trong hai ngày 05/03 và 06/03/2018, Trường đại học Việt Nhật, ĐHQGHN sẽ tổ chức chuỗi bài giảng mở về Luật pháp tại Việt Nam với sự tham gia diễn giảng của bốn giảng viên, chuyên gia hàng đầu Nhật Bản.


Thời gian: 9:00 – 12:00, ngày 05/03/2018 và 9:00 – 12:00, ngày 06/03/2018.

Địa điểm: Phòng 415, tầng 4, Cơ sở Mỹ Đình, Trường Đại học Việt Nhật.


Đăng ký tham dự:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmsW3YHzJTCmiuQzBQTem9DkVGHBSI_ppfC5g4obgN6cQdig/viewform

 

Với mục tiêu tìm hiểu và thảo luận về các kiến thức, kỹ năng pháp lý cơ bản và cần thiết cho các công ty và tổ chức  Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, chuỗi bài giảng đặc biệt sẽ được tổ chức với bốn chủ đề chính, bao gồm:

 

1) An ninh con người và Luật pháp;

2) Soạn thảo và đàm phán hợp đồng;

3) Các đặc điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn;

4) Quản trị doanh nghiệp và quản trị thông tin.


Chuỗi bài giảng dành cho học viên trường Đại học Việt Nhật, chuyên gia và tất cả những người quan tâm đến các vấn đề liên quan đến pháp luật, quản trị kinh doanh và chính sách công tại Việt Nam.


Bài giảng 1: An ninh con người, Pháp quyền và Trọng tài Quốc tế trong Quản trị Kinh doanh và Chính sách công. Thời gian: 9:00 – 10:30, ngày 05/3/2018.


(i) Toàn cầu hóa yêu cầu sự quản trị cả ở cấp độ quốc gia và quốc tế, trong đó bao gồm cả khái niệm đảm bảo các quyền an ninh con người. Nhật Bản quan tâm và phát triển những quy định này dưới dạng các hướng dẫn chung (soft law) như Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (LHQ) và Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ về Kinh doanh. Chủ đề 1 trong Bài giảng 1 sẽ tìm hiểu khái quát chung về cả lý thuyết và thực tế tại Nhật Bản và thế giới đối với pháp luật về an ninh con người.


(ii) Chủ đề 2 trong Bài giảng 1 sẽ tìm hiểu phát triển của trọng tài thương mại quốc tế tại Việt Nam, đánh giá thực tiễn và các tồn tại, xem xét các khả năng tranh chấp đầu tư khi hợp tác kinh doanh. Khái quát ngắn gọn về kinh nghiệm của thế giới và Nhật Bản về cơ hội phát triển trong hợp tác  cũng như trong việc giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam và Nhật Bản.


Thông tin về diễn giả: Ông Yasunobu Sato hiện là giáo sư tại Chương trình sau đại học về An ninh con người (HSP), Trường đại học Khai phóng và Khoa học, Đại học Tokyo. Ông có bằng tiến sĩ luật (Đại học London, 2000), Thạc sỹ Luật (Đại học Harvard,1989), và Cử nhân khoa học chính trị (Đại học Waseda 1982). Ông có chứng chỉ hành nghề luật tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và Châu Âu và hiện là cố vấn cho công ty luật Nagashima Ohno và Tsunematsu.


Bài giảng 2: Soạn thảo và đàm phán hợp đồng. Thời gian: 10:40 – 12:00, ngày 05/3/2018.


Với chủ đề Soạn thảo và đàm phán hợp đồng – đặc biệt là các hợp đồng liên doanh, diễn giả sẽ cung cấp các phương thức mà các doanh nghiệp sử dụng trong suốt quá trình soạn thảo và đàm phán các hợp đồng để bảo vệ các quyền của doanh nghiệp.


Thông tin về diễn giả: Bà Kayoko Naito, đã tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Kyoto và tốt nghiệp thạc sỹ luật học tại Đại học Luật Columbia. Hiện bà Kayoko Naito đang là luật sư tại Công ty Ohebashi (Văn phòng Tokyo), thành viên Hiệp hội Luật sư Tokyo  và Hiệp hội luật sư Hoa Kỳ (Second Tokyo Bar Association and New York Bar Association). Các lĩnh vực chuyên môn chính của bà liên quan đến luật kinh doanh, ngân hàng, thương mại, tài chính bao gồm các vấn đề quỹ, Mua bán và sát nhập (M&A) và các vấn đề pháp lý khác về doanh nghiệp.


Bài giảng 3: Các đặc điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn – Điểm lưu ý khi bắt đầu việc kinh doanh. Thời gian: 9:00 – 10:30, ngày 06/3/2018.


Khi bạn bắt đầu kinh doanh, tại sao nhiều người chọn công ty trách nhiệm hữu hạn, chứ không phải là một doanh nghiệp tư nhân?


Đó là vì hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều đặc điểm thuận lợi trong kinh doanh. Vậy đó là gì? Đây là chủ đề sẽ được chia sẻ và thảo luận trong bài giảng thứ 3 diễn ra ngày 6/3 với diễn giả Nagaaki Tsukahara.


Thông tin về diễn giả: Nagaaki Tsukahara là luật sư tại công ty luật của AI Partners. Với tư cách là chuyên gia của JICA từ năm 2001 đến năm 2003, ông Naagaki đã tư vấn cho Việt Nam về cải cách luật pháp Việt Nam (chủ yếu là cải cách Bộ luật dân sự) đã sống tại Hà Nội nhiều năm cũng như đã tham gia để phát triển pháp luật tố tụng dân sự ở Việt Nam và các vấn đề áp dụng án lệ tại Việt Nam.


Bài giảng 4: Quản trị doanh nghiệp và quản trị thông tin. Thời gian: 10:40 – 12:00, ngày 06/3/2018.


Quản trị doanh nghiệp là chìa khóa thành công của một công ty và của cả nền kinh tế nói chung. Các cải cách luật doanh nghiệp gần đây trên thế giới cũng chủ yếu nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Mặt khác, những vi phạm pháp luật của công ty cho thấy những lỗ hổng về pháp lý cũng là một trong các yếu tố để thực hiện cải cách luật doanh nghiệp.


Với chủ đề Quản trị doanh nghiệp và quản trị thông tin, bài giảng thứ tư và cũng là bài giảng cuối cùng của chuỗi bài giảng đặc biệt sẽ trao đổi và phân tích về cơ chế quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam và Nhật Bản bởi diễn giả Yusuke Tamaru.


Thông tin về diễn giả:  Yusuke Tamaru tốt nghiệp cử nhân Luật từ Trường Đại học Luật thuộc Đại học Waseda và đang là nghiên cứu sinh tại khoa Luật, Trường Đại học Hitotsubashi. Hiện ông đang làm việc cho Đại học Nagoya tại Trung tâm giáo dục và nghiên cứu pháp luật Nhật Bản tại Hà Nội với lĩnh vực nghiên cứu là luật doanh nghiệp.

 

 

Other events

Nov
23

Bài giảng mở
Sinh viên - Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo...

Time: 9:00-11:00

Venue: Zoom

Aug
21

Bài giảng mở
Từ Hán Việt gốc Nhật trong tiếng Việt

Time: 11:00 - 11:50

Venue: Phòng 606 - VJU Campus

Mar
4

Bài giảng mở
Japanese Management in Asia: Cross the Cultural Border

Time: 8:30 - 12:15

Venue: VNU

Mar
2

Bài giảng mở
Green Banking Development in Viet Nam

Time: 11:00 - 12:00

Venue: VJU Campus

join the event