Call for papers: Hội thảo quốc tế Trí tuệ nhân tạo và Con người: Những tác động đa chiều của Cuộc cách mạng công nghệ

Day: Thursday, October 21, 2021

Time: 14:00 - 17:40

Venue: VNU & Online via Zoom meeting Map

Hội thảo

CALL FOR PAPERS
Hội thảo quốc tế Trí tuệ nhân tạo và Con người: Những tác động đa chiều của Cuộc cách mạng công nghệ
Hội thảo dự kiến tổ chức vào 21/10/2021 tại Hà Nội, nằm trong chuỗi hội thảo liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) của IFI được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ và là một trong các sự kiện tiền đề của TECHFEST 2021.

Các nhà tổ chức
- Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI)
- Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (NATEC)
- Trường Đại học Việt-Nhật (VJU)
- Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia (NSSC) với sự đồng hành của CLB Nhà Khoa học ĐHQGHN (VSL) và Làng Công nghệ tiên phong - TECHFEST (Frontier Village)

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia, cán bộ giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học... viết bài cho Hội thảo. Các bài viết sẽ được Hội đồng khoa học thẩm định và đăng trong Kỷ yếu chuỗi hội thảo DAAS 2021 (có số ISBN). Những bài viết xuất sắc sẽ được lựa chọn đăng trên Ấn phẩm Khoa học Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương (ISBN quốc tế và ISSN 2525-2488).

Thời hạn gửi đề xuất tham luận: 20/08/2021

Thời hạn gửi toàn văn tham luận: 05/10/2021

Thể lệ đối với bài đề xuất tham luận và toàn văn tham luận (phụ lục đi kèm)

· Đề xuất tham luận (tên bài viết, tên tiểu mục, từ khoá): không quá 500 từ

· Toàn văn tham luận (không kể tên bài, tóm tắt và từ khóa): không quá 5000 từ

· Toàn văn tham luận được soạn thảo dưới dạng .docx, không cách dòng, kèm theo họ tên tác giả, số điện thoại, cơ quan công tác.

· Hình thức bài viết: Bài viết được trình bày với cỡ chữ 13 giãn dòng Single, sử dụng font chữ Times New Roman. Căn lề: trên 2 cm; dưới 2 cm; phải 2 cm; trái 3 cm.

Các trang, hình, bảng biểu phải được đánh số rõ ràng, chính xác.

· Ngôn ngữ trình bày tham luận: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp

· Lệ phí đăng kỷ yếu: 1.000.000 đồng/bài.

Thông tin liên hệ:

· Email: anhthu.dao@vnu.edu.vn / brain.ifi@gmail.com

· Số điện thoại liên hệ: 024 37 450 173/ máy lẻ 309; Di động: 0962.76.40.80

· Địa chỉ nhận thư: Phòng 602, nhà G7, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Other events

Apr
5

Sự phát triển vi cấu trúc và sự biến thiên...

Time: 11:00 - 12:00

Venue: VJU Campus

May
23

Risk modelling to improve infrastructure resilience...

Time: 14:00 - 19:30

Venue: Online

Oct
27

Online Symposium 2020 on International Smart Food Chain

Time: 9:00 - 12:50

Venue: Online workshop

Mar
4

Hội thảo về Giáo dục Khai phóng

Time: 16:30 - 18:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event