Mời viết bài và tham dự Hội thảo quốc tế: Các vấn đề đương đại trong Phát triển bền vững 2021

Day: Tuesday, December 07, 2021

Time: 7-8.12.2021

Venue: ĐHQGHN và Online Map

Hội thảo

Hội thảo khoa học quốc tế về Các vấn đề đương đại trong phát triển bền vững (CISD2021) được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Việt Nhật và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với sự hỗ trợ từ các trường đại học đồng điều phối của Trường ĐH Việt Nhật tại Nhật Bản và Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VSL).

Với chủ đề tổng thể là "Các vấn đề đương đại trong phát triển bền vững”, CISD2021 hoan nghênh tất cả các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên gia thảo luận về những khía cạnh khác nhau của phát triển bền vững. Mục tiêu của Hội thảo CISD2021 là tạo mạng lưới giữa các nhà nghiên cứu/ học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách về phát triển bền vững, tạo diễn đàn - hội nghị thường niên để chia sẻ kết quả nghiên cứu và xem xét các vấn đề mới nhất về phát triển bền vững.

Đơn vị tổ chức: Trường ĐH Việt Nhật - ĐHQGHN và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn-ĐHQGHN

Các chủ đề tập trung thảo luận của hội thảo bao gồm:

1. Khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển bền vững

2. Kế toán phát triển bền vững và kiểm toán môi trường

3. Tài chính & ngân hàng xanh

4. Tăng trưởng xanh và Kinh tế tuần hoàn

5. Chính sách nguồn nhân lực và Chiến lược phát triển bền vững

6. Quản lý và Kỹ thuật môi trường

7. Giảm thiểu và Thích ứng với biến đổi khí hậu

8. Nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm

9. Cơ sở hạ tầng và giao thông xanh

10. Vật liệu bền vững và chế biến xanh để chuyển đổi năng lượng

11. Khoa học y tế và chăm sóc sức khỏe

12. Các khuynh hướng bền vững trong ảnh hưởng của đại dịch Covid 19

13. Các chủ đề khác

Đồng Chủ tịch Hội nghị
GS.TS Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN
GSKH.TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Học thuật ĐHQGHN, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ về Nghiên cứu Khu vực của Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN
GS.TS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam và Khoa học Phát triển ĐHQGHN, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Toàn cầu của Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN
GS.TS Jun Nakajima, Viện trưởng Viện Khoa học Bền vững, Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN
GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
PGS.TS Đào Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Đồng chủ trì phiên họp: Các chuyên gia từ VJU, USSH và các chuyên gia khác

Ban tổ chức

TS. Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN - Trưởng ban tổ chức
PGS.TS Đào Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN - Đồng Trưởng ban tổ chức
Tiến sĩ Hoàng Thị Thu Duyến, Phó Trưởng phòng, Phòng Xúc tiến Nghiên cứu, Hợp tác và Phát triển, Trường ĐH Việt Nhật - Phó Trưởng Ban Tổ chức
TS. Trịnh Văn Định - Phó Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Diễn giả chính

GS.TS. Kensuke Fukushi, Đại học Tokyo

GS.TS. Mimura Nobuo, Đại học Ibaraki

GS.TSKH Mai Trọng Nhuận, ĐHQGHN

GS.TS. Lê Ngọc Hùng, Trường Đại học Sư phạm, ĐHQGHN

Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

TS. Vũ Văn Họa, Phó Thống đốc, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN)

Ban thư ký khoa học

TS. Phùng Thị Việt Bắc, Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN

ThS Đoàn Việt Hải, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Các mốc quan trọng:

Thời gian: 02 ngày, 7-8 tháng 12 năm 2021 (Bao gồm cả trực tuyến và trực tiếp)

Hạn cuối nộp Tóm tắt và Báo cáo tham luận: Ngày 22 tháng 10 năm 2021 

Thông báo chấp thuận Tóm tắt và Báo cáo tham luận: Ngày 07 tháng 11 năm 2021

Hạn đăng ký: Ngày 25 tháng 11 năm 2021

Kỷ yếu Hội thảo

Từ 5 đến 15 trang A4/báo cáo, ISBN, e-ISBN, Tiếng Anh (tóm tắt không nhiều hơn 250 từ và báo cáo được trình bày theo mẫu tại đường dẫn: https://bit.ly/CISD2021template

Phí đăng ký

- Miễn phí với các đại biểu từ Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN, các trường đại học thành viên của ĐHQGHN, các trường đại học đối tác của Đại học Việt Nhật từ Nhật Bản

- Các đối tượng khác: 1.500.000 VND tham dự trực tiếp (1.000.000 VND với các đại biểu tham dự trực tuyến)

Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội và trực tuyến

Địa chỉ nộp báo cáo: https://easychair.org/conferences/?conf=cisd2021

Liên hệ: cisd.conference@vju.ac.vn

--------------------------------------

Other events

Oct
27

Online Symposium 2020 on International Smart Food Chain

Time: 9:00 - 12:50

Venue: Online workshop

Aug
19

Hội thảo
“Sản xuất theo phong cách Monozukuri - Nhật...

Time: 13:00 - 15:50

Venue: Online

May
19

Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của...

Time: 14:00

Venue: Tầng 3 Nhà G6, Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN

Mar
4

Hội thảo về Giáo dục Khai phóng

Time: 16:30 - 18:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event