CÁC BÀI HỌC VỀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LIÊN VÙNG KHU VỰC ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM Á

Day: Monday, March 28, 2022

Time: 15:00–16:30

Venue: Gobeshona Global Conference 2 Map

Bài giảng mở

 

SHARING INTERLOCAL ADAPTATION LESSONS IN EAST AND SOUTHEAST ASIA

  • Thời gian: 15:00 – 16:30 Thứ 2, ngày 28/03/2022
  • Địa điểm: Gobeshona Global Conference 2 (Online)

Đăng ký tại:

https://conference.gobeshona.net/

 

Viện sáng tạo Môi trường Địa phương và Toàn cầu (GLEC) thuộc Đại học Ibaraki, Nhật Bản hoạt động với sứ mệnh thúc đẩy mạng lưới nghiên cứu về khoa học thích ứng với biến đổi Khí hậu ở Đông Á và Đông Nam Á (SARNCCAS). GLEC đã cùng các tác giả khu vực Đông Nam Á, bao gồm chương trình MCCD, Trường Đại học Việt Nhật xuất cuốn sách có tên “Thích ứng liên vùng với Biến đổi khí hậu tại Đông và Đông Nam Á: Chia sẻ các bài học về nông nghiệp, giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý tài nguyên”, sách được xuất bản bởi Springer vào tháng 01 năm 2022. Các tác giả của cuốn sách này sẽ tham dự phiên thảo luận và chia sẻ các bài học của họ về thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Chủ tịch

GS. Tetsuji Ito (Đại học Ibaraki, Nhật Bản)

 

Giảng viên

- TS. Makoto Tamura (Đại học Ibaraki, Nhật Bản/Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN, Việt Nam)

     Khái quát về Thích ứng liên vùng với Biến đổi khí hậu tại Đông và Đông Nam Á

- TS. Nguyễn Văn Quang (Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN, Việt Nam)

     Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai đối với rừng ngập mặn ở Vườn quốc gia Xuân Thủy: Đề xuất các biện pháp thích ứng cho rừng ngập mặn

- GS. Orlando F. Balderama(Đại học Quốc gia Isabela, Philippines)

     Thực tiễn thích ứng với biến đổi khí hậu hướng tới quản lý lưu vực đầu nguồn bền vững: Trường hợp của lưu vực Abuan, thành phố Ilagan, Philippines

 

Điều phối viên

TS. Akihiko Kotera & TS. Yuki Ishikawa-Ishiwata (Đại học Ibaraki, Nhật Bản)

Other events

Mar
4

Bài giảng mở
Sự phát triển của khoa học công nghệ và tương...

Time: 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Oct
21

Bài giảng mở
Lunch petit seminar: Study and Research at SOKENDAI...

Time: 11:00 - 12:00

Venue: Room 414 - VJU My Dinh

Jul
29

Bài giảng mở
LUNCH PETIT SEMINAR 02.08.2022

Time: 11:00 - 12:00

Venue: Room 606 - VJU

Apr
6

Bài giảng mở
Cơ hội việc làm và Phát triển nghề nghiệp...

Time: 18:00 - 20:00

Venue: Trực tuyến qua Zoom

join the event
Tin tức
Khám phá